Gjestekommentar, 28.12.07

 

 

Karbon 14-dateringa sitt truverde

 

Av Hallvard Kvæven

 

I boka ”Gud skapte”, utgjeven på Lunde forlag 2004, står det å lese på side 48:

Levende bløtdyr (mollusker) er blitt datert med C14-prosedyren. De er blitt tillagt en alder på 2 300 år. Disse resultatene blir dokumentert i Science, nr. 130, 11.desember 1959.

 

Nature, nr. 225, 7.mars 1970, beskrev en C14-test som ble gjennomført på et organisk materiale. Det ble tatt prøver fra mørtelen i et gammelt engelsk slott. C14-dateringen ga en alder på 7 370 år – til tross for at slottet bare var 787 år gammelt.

 

Sel som nettopp var blitt drept og datert med C14-metoden, ble tillagt en alder på 1 300 år. Mumifiserte seler som hadde vært døde i tretti år, ble gitt en alder på 4 600 år. Disse resultatene ble rapportert i Antarctic Journal of the United States, nr. 6, 1971.