Gjestekommentar, 15.03.07

 

Hvem avsatte LO sjefen?

Trygve E. Gjerde


Gud tåler ikke urettferdighet, og når Han kan tilsette konger og avsette konger, Dan. 2, 21, så kan Han vel også gjøre det med LO sjefer? Hva er så grunnen til denne avsettelse? Jo det er helt åpenbart, det var hennes hån og forakt for Israels Gud og det jødiske folk. LO sjefen ønsket full boikott av Israel. Ja, hadde alle jøder sultet i hjel, så hadde hun vel fått et av sine mange ønsker oppfylt mot dette folk som hun utviste et slikt "Haman hat" til! Jeg og mange med meg har sagt at det vil ikke ta lang tid før hun blir avsatt. Dette ble hun advart mot, men hun tok ikke imot kjærlighet til sannheten, 2. Tes. 2, 10, og så gikk det galt for henne. Gud avsatte LO sjefen!

Det underlige var at dette skjedde under Purimfesten til jødene da de feiret frelsen fra Hamans morderiske plan, Ester 3, 6-10. Haman lokket kong Ahasverus til å gi ordre til at alle jøder skulle utryddes på en bestemt dag. Men Mordekai som var fosterfar til dronning Ester fikk rede på denne onde plan og dronningen fikk kongen i tale og Ahasverus forsto nå at Haman var en forræder. Haman og hans familie ble så hengt i de galger han hadde reist for jødene.

En kan vel med stor rett si at LO sjefen ble "hengt" i den "galge" hun selv hadde reist mot dem hun hatet. Også arbeidsmiljøloven som i stor grad er LO sitt "verktøy" og "galge" mot dem som de ønsker å herse med, ble en "galge" for henne. LO sjefen sier hun har ikke brutt arbeidsmiljøloven! Ja, selvfølgelig har hun ikke det! Hun kan da ikke bryte en lov som hun selv hersker over og bestemmer hvordan den skal brukes og benyttes. Men det glapp for LO sjefen denne gangen. Hun glemte at Gud er mektigere enn LO og henne. Hans Lov står over alt og alle og de som vil sette seg over Hans Lov vil sannelig få merke sine feilgrep, om ikke her så hisset! Men jeg gleder meg over at det nå selges Jaffa appelsiner på Coop!