Gjestekommentar, 13.02.07

 

 

Den norske regjering, med rumpa i været og hode i sanden

 

 

Av Bjarne Kydland

 

Fatah`s  Mahmoud Abbas og  Hamas` Ismail Haniey har vært i Saudi Arabia  for å ”mixe” det ”brygget” som de håper og tror at verden, for øvrig med begeistring, skal ”slurpe i seg.” Landets sittende regjering, med  utenriksminister Jonas Gahr Støre (J.G.S.) gjør straks nettopp det: han slurper i seg, endog med begeistring.  Og slik omtaler Atle Skjærstad, (A.S.) journalist  i BT dette  fenomenet, som nå folk flest forhåpentligvis begynner å forstå rekkevidden av,  -han sier, i BT, neste dag, lørdag 10. februar:  ”Også  utenriksminister Jonas Gahr Støre stiller seg positiv til avtalen og er i gang med å samle støtte.”  Han bruker her ”også utenriksminiser”, mens  NRK tekst-TV i dag (10.)  må skrive:

USA,  EU,  RUSSLAND  OG  FN  FASTHOLDER

-at de palestinske selvstyremyndighetene må etterkomme flere krav før bistand kan gjenopptas.

Avtalen om en palestinsk samlingsregjering endrer dermed ingenting for den såkalte Midtøsten-kvartetten. De fire fastholder at selvstyremyndighetene må ta klar avstand fra voldsbruk og anerkjenne staten Israel.

Myndighetene må også respektere tidligere inngåtte fredsavtaler dersom bistand skal bli gjenopptatt.”

 

”Ingenting er endret” sier egentlig disse stormaktene. Alt ved det samme, sier de.  Som for øvrig under Yasser Arafat`s og hans PLO-Charter, som tillater vold og drap av jøder ”hvor du finner dem og staten Israel fjernet fra jordens overflate.” Og slik står det den dag i dag.

 

Jeg begynner å skjemmes over å være nordmann. Det hele er så slukøret og innholdsløst og minner mest av alt om den berømte keisarens nye klær, og må være Stoltenbergs ”nye retning,” fra fjorårets valgkamp.

Fra tid til annen blir det sagt: ”En skulle ikke tro at vi skriver år 2007,” og mener dermed å si at, ”nå er vi så langt kommet i kunnskap og menneskelighet at - - - - -.” Eller: ”Han lever fortsatt i fortiden, i Middelalderen”. Bibelen sier i Luk. 17, 26 – 28: ”Og slik som det var i Noahs dager - - - -.  28) ”På samme vis – slik som det var i Lots dager: - - - -.”

Jeg, og mange med meg mener at nettopp nå, i år 2007 er vi svært nære ”Menneskesønnens dager” (Luk. 17, 26); 1. Pet. 3, 20) og at det vi i dag er øyenvitne til, ikke dreier seg om ”fortiden” i den forstand, men om Noahs (Syndflodens) og Lots dager, altså noe opp mot den synd og ulevnet som fant sted  ca. 2 400 – 2 000 år før  Kristendommen og Jesu soningsdød, hvis historiske hendelser, fra dags dato fant sted for nye 2 000 år siden.

 

Lærdommen/konklusjonen:

Guds ”kvern” på historiens søppelhaug maler seint, men den maler presist.