Gjestekommentar, 12.12.07

 

 

Bygde-norge og rovdyrkampen

 

Av Hallvard Kvæven

 

Rovdyrfantastane held til i dei store byane i landet, t.d. Oslo.

Utafor hovudstaden har vi noko som heiter Oslo-marka.

Oslomarka er større i utstrekning enn kommunane Kristiansand og Vennesla, Søgne og Songdalen og Mandal og Marnardal til saman.

 

Kvifor ikkje gjerde inn Oslo-marka, lage over-/undergangar for vegar og jarnbane og la dei fire store rovdyra ulv, jerv, gaupe og bjørn få eit sentralt utmarksareal til å boltre seg fritt på? Elg, hjort, rådyr og andre byttedyr kan så transporterast dit og sleppast.