Gjestekommentar, 03.02.07

 

 

Biskop Skjeveslands utøving av embetsgjerningen sin

 

Av Hallvard Kvæven

 

Åpent brev til

Agder- og Telemark bispedømmeråd

 

Hvor lenge vil bispedømmerådet la biskop Olav Skjevesland ture fram som han gjør uten å ta et oppgjør med vranglæren og vranglæreren?

 

Senhøsten 2006 var han i Hamar domkirke og innsatte den homoliberale Solveig Fiske som biskop i Hamar bispedømme. Nå i januar 2007 var han i Bodø domkirke og innsatte den homoliberale Tor B. Jørgensen som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Begge har uttalt at de ønsker en liturgi til velsigning av homofile par. Jørgensen har også uttalt at han vil gjerne selv ordinere en prest som lever i homofilt samliv.

 

En så og si samlet Lærenemnd har slått fast at det bibelske vitnesbyrdet entydig taler om at homofilt samliv er i strid med Guds vilje slik vi har fått den åpenbart i Skriften. Jørgensens argument for å tilsidesette Skriftens vitnesbyrd er at dette handler om et menneskeverdspørsmål der ingen andre hensyn kan stå ved siden av eller være overordnet for å komme fram til et riktig svar. Hvilken kilde er det Jørgensen har som står over Bibelens ord som grunnlag for dette synet på menneskeverdet? Er det i tilfelle slik at Gud krenker menneskeverdet? Eller har Gud skiftet mening slik at vi som leser Bibelen blir forledet til å trekke feil konklusjoner av det som står der?

 

Hvordan vil biskop Olav Skjevesland kunne forklare for Agder- og Telemark bispedømmeråd og for hele det norske folk at Jørgensens syn er i fullt samsvar med Guds vilje og Den hellige Skrift? Hvis biskop Skjevesland ikke kan vise at Jørgensens og Fiskes syn er i samsvar med Skrift og Bekjennelse, hvordan kan han da gå hen og ”vigsle” to personer som farer vill og fører vill til biskoper i Den norske Kirke?