Gjestekommentar, 26.11.07

 

 

Åpent brev til de norske biskoper, Kirkerådet og Kirkemøtet, 2007.

 

Det Haugianske Vennesamfunns eldsteråd vil gjerne få legge frem for biskopene, Kirkerådet og delegatene til Kirkemøtet 2007 følgende protest og formaning:

 

            Vedtaket om homofilt samliv, vigsling/ordinasjon og tjenestebrev til personer som lever i partnerskap, fikk av Kirkemøtet et flertall der 50 stemte for og 34 mot.

            Vi vil peke på den fryktelige urett mot Gud og Hans Ord at dette blir tolket og forstått etter demokratisk flertallsvedtak. Det vil si: Vi har ikke lenger Guds Ord men menneskelige meninger fremkommet gjennom flertallsvedtak. Dette er ren gudsbespottelse og en alvorlig undergraving av Den Hellige Skrift.

            Den homofile synd er så sterkt dokumentert gjennom hele Bibelen at det ikke her trengs å ta frem noe spesielt skriftsted, men vi vil peke på at Jesus selv forutså deres vedtak og handling på Kirkemøte ved å si: På samme vis som det gikk i Lots dager: de åt, drakk, kjøpte, solgte, plantet, bygde; men på den dag da Lot gikk ut av Sodoma, regnet ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle, på samme måte skal det gå til på den dag da Menneskesønnen skal åpenbares. Luk. 17, 28 – 29.

            Flertallet av biskopene og Kirkemøtet har nå bevist at Den Norske Kirke er Sodoma og Gomorra og at Lot og hans barn nå må rømme ut av den for å berge sitt trosliv.

            Hvordan kom dere dit?

            Jo, dere biskoper som var mot homofilliberale prester og biskoper, dere innsatte og velsignet disse til tjeneste i kirken, og nå er dere i mindretall og er blitt deres ”lydighetstreller” og åndelige svirebrødre i dette antikristelige uvesen!

            Dere som enda er i mot kan redde deres sjeler ved å gjøre det som Guds Ord befaler. Dere skal fraskille dere fra dem som aksepterer denne grusomme synd og sier det er ingen synd. Dere må ikke engang spise sammen med dem eller by dem velkommen i deres hus. 1 Kor. 5, 11; Rom. 16, 17; 2 Joh. 10.v.; Tit. 3, 10 og 2 Tes. 3, 6. Dere er forpliktet til i likhet med oss andre kristne å overgi dem til Satan til kjødets fordervelse, for at ånden kan bli salig på den Herre Jesu Kristi dag. 2 Kor. 5, 5.

            Til dere som var flertallet i denne demokratiske og antikristelige prosess, sier Guds Ord: Mine barn! Det er den siste time: og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nå kommet mange antikrister; derav kjenner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss; for dersom de hadde vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulle bli åpenbart at de ikke alle er av oss. 1 Joh. 2, 18 – 19. Disse ord har nå Kirkemøtet selv stadfestet slik at hele det norske folk kan se at det er troverdige og sanne ord fra Guds munn gjennom Hans tjener Ap. Johannes.

            Dere som er Guds barn, fly med Lot og hans døtre ut fra Sodoma før dommen kommer! Men vi sier: Meld deg ikke inn i noe nytt kirkesamfunn. Jesus befalte aldri å melde seg inn i noe spesielt kirkesamfunn, nei, Han ville ha alle i sin Kirke! Vi skal ikke telle sjelene slik som djevelen, for det er bare Gud alene som vet antallet uansett! Men stå ikke med ditt navn skrevet i en antikristelig kirke som er styrt av et flertall fra avgrunnen, for da vil den også styre deg i avgrunnen, redd din sjel og følg Jesus!

 

Det Haugianske Vennesamfunn. 20/11-07.

 

Trygve E. Gjerde, styrende eldste,       

Ludvig Rønold, styrende eldste,                             

Sigmund Nørsterud, styrende eldste,

Lars Birger Hammersland, eldste og  

Egil Kaarud, eldste