Gjestekommentar, 02.10.06

 

 

Nattverdens bakside

 

 

Av Oddvar Bjorå

 

Finnes det bakside ved den mest dyrekjøpte gave Gud har gitt oss? Dessverre. Nattverdvinen har i lang tid vært tilsatt alkohol. Hvorfor? Flere kirker praktiserer desverre dette fremdeles. Det betyr at omvendte alkoholikere ikke tør å ta imot nattverden fordi de vet at de kan ”sprekke” og vegen går tilbake til et liv i alkoholens forbannelse. Dette har absolutt ikke noe med kristen nestekjærlighet å gjøre.

Da er det jeg spør: Hvordan er det vi behandler Guds dyrebare gave? Gaven til bekjennelse, tilgivelse, kraft til å være vitne, styrke og nærhet til Frelsen. For noen kan derimot nattverden bety et liv bort fra Frelseren. Dette vet vi alle. Nattverdsfelleskapet skal gi trygghet for Guds barn, ikke frykt.

 

Jeg er redd vi her gjør synd mot Gud og medmennesker. For det første fordi vi gjør forsoningsgaven utilgjengelig for dem som trenger det aller mest. Nattverdbordet er ikke dekket bare for vellykkede og ressurssterke, men for dem hvis livet har gått i stykker.

For det andre må vi dessverre ta høyde for at noen, uten å vite det, tar imot nattverden med alkohol med følgende ”tenning”. Det har skjedd! Da kommer spørsmålet om ”den som forfører en av Mine minste...”

 

Både Matteus, Markus og Lukas omtaler Jesu nattverdmåltid sammen med disiplene. Hos alle tre sier Jesus tydelig at Han ikke kommer til å drikke druesaften før Han er i Himmelen. Altså ikke druevin. Det var nok det siste Jesus kunne tenke seg å gi noe som kunne være til anstøt for sine.

 

Nå opplever vi en tid der alkoholen begynner å gjennomsyre samfunnet vårt, dessverre langt inn i kristne miljøer. Det er mer enn noen gang viktig at vi kristne bremser opp denne utviklingen.

 

Jesus sier at nattverden skal være til minne om Han. La oss da gjøre den til et måltid hvor vi kan innby også dem som trenger det mest. Det er ikke kristen nestekjærlighet å stenge dyrekjøpte med vandrere ute fra fellesskapet ved nattverdbordet ved å blande alkohol i Jesu blod. La det lyde klart og rent for alle og enhver: Det er fullbrakt. Kom for alt er ferdig.