Gjestekommentar, 29.11.06

 

 

Kirkens to veger

 

Av Oddvar Bjorå

 

Hva er en folkekirke. Det er en kirke for folket. Så langt er de fleste enige. Men kirken hører egentlig ikke til her på jord. Det er en Guds ambassade med egne lover til dom og frifinnelse. Da skurrer det hos mange. Kirken har dessverre etter hvert gitt etter for verdslige tanker som ikke er forenlig med Guds bud og frelsesplan.

 

Kirken holder fremdeles fast på retten til å ha to syn for sin praksis. Dette undergraver Guds frelsesplan. Jesus sier: ”mitt rike er ikke av denne verden”. Kirken er m.a.o. talerør for Guds rike, liksom Den Norske Ambassade er et talerør for kongeriket Norge i et annet land, med egen suverenitet. Norge har da også kun en grunnlov og en nasjonalsang. Når nordmenn kommer i vansker i utlandet, er Den Norske Ambassade et tilfluktsted for trygghet og hjelp iflg. norsk lov. På samme måte skal kirken skal være en ambassade der Guds folk kan søke trygghet og nærhet til Guds rike uten å bli vist ut på den brede veg og fortapelse.

 

Jeg husker en av sangene som ble sunget ofte i min ungdom:

To veier ligger for deg, på en må du gå.

Velg rett og velg i tide om du skal målet nå.

Den ene går til Himlen til herlighet hos Gud.

Den andre vil deg føre til sist i mørket ut.

Kor:

Hva velger du så, hva velger du så?

To veger ligger for deg, på en må du gå.

Velg rett og velg i tide om du skal Himlen nå. 

 

Til dere som velger kursen for kirken. Hva velger du så? Det finnes kun en veg, et syn, til frelse. Vegen til Himmelen er smal og det er få som finner den. Se til at dere ikke fører sjeler ut på den brede veg, bort fra Frelseren. Vend om. Velg rett og velg i tide om kirken, Guds ambassade, skal bestå. Frelserens budskap til deg og meg: ”Jeg er vegen, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg”.