Gjestekommentar, 26.08.06

 

 

Jesus kommer snart!

 

 

Trygve E. Gjerde

 

Den kristne menighet har helt fra apostlene sine dager ventet på Jesu siste komme. Dette har de gjort etter Hans Ord og løfter der Han sier: Våk derfor; for I vet verken dag eller time på hvilken Menneskesønnen kommer. Mat. 25, 13; 24, 42 og 44; Mark. 13, 32; Ap. Gj. 1, 6 – 7.

 

Hans siste komme er også en komme for å opprette riket for Israel, det står klart i Ap. Gj. 1, 6 –7: Herre! Vil du på denne tid gjenopprette riket for Israel? Men han sa til dem: Det hører ikke eder til å vite tider eller timer som Faderen har satt i sin makt. Etter denne tale der Han lovet dem Den Hellige Ånd, så ble Han tatt opp til Himmelen for deres øyne. Englene kom da til dem og sa: I galileiske menn! Hvorfor står I og ser opp til himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra eder til himmelen, skal komme (igjen) på samme måte som I har sett ham fare til himmelen. v. 11.

 

Menneskene har til alle tider forsøkt å regne ut tiden for Jesu komme, selv om Herren har forbudt det. De har også alltid fremstått som falske lærere og hyrder. De er åpenbare gudsbespottere som ikke vil ta Guds Ord alvorlig. Det Gud forbyr, det er forbudt! Det tilkommer ikke oss mennesker å vite dette eller å regne på tider og år om Jesu komme.

 

Det siste jeg så om dette regnestykke fra en falsk ånd var: år 2012 elle 2042, da skulle Jesus komme igjen, men merk, han måtte gardere seg ved å holde frem to årstall, like galt begge! For ingen vet det, og vi skal heller ikke vite det da det ville være til stor skade for oss mennesker å vite slike ting.

 

Den viktigste Jesu komme for deg og meg er Hans komme til vårt hjerte, uten den er alt tapt! Får Han ikke gjenføde og frelse oss så vi blir ganske andre mennesker av mot sinn og alle krefter, som Luther sier, ja så hjelper det ikke deg og meg når Han måtte komme. Det blir bare til dom og helvetes ild.

Men har vi gjennom omvendelsens trange port kommet til Jesus og troen er født i vårt hjerte, ja, da fryder vi oss og venter på Hans komme. Han kommer snart og Hans lønn er med Ham til den som tror! Er du og jeg rede for Hans komme?