Gjestekommentar, 23.10.06

 

 

Hvem har skylden?

 

 

 Av Bjarne Kydland

 

”Israel har skylden!” -er snart det unisone refrenget, verden over.  Joel 3:16a sier: ”Samle dere og kom, alle dere hedningefolk, og kom sammen der (i Israel, min anm.) fra alle kanter.” (Joel 3,6 – 22) Hvilken intensjon har ”alle hedningefolk”?   De vil fullføre Hamas`s og Hitlers Chartere.

 

La det stå klart at, så lenge en hel verden ikke mestrer å plassere skylden der den hører hjemme, men har kommet til at den representeres av menneskenes promilleland Israel så lenge vil denne verden rutsje mot sin endelikt/undergang.

Men foreløpig i alle fall er refrenget blitt: ”Det er USA som i dag er den store fare for verdensfreden.”  Dette sier SV og Kristin Halvorsen, noe som også kom til uttrykk så sent som i dag, 20. okt., i Bergens Tidende og da fra Randi Skjold, som mye sannsynlig også er en SV-er. Alle som mener noe annet blir hetende USA`s ”puddel.” Da foretrekker jeg det fremfor ”puddel” av Hamas.

 

Nettopp denne versjonen ser en oftere og oftere, enten det nå kommer av uvitenhet eller med fullt overlegg.

Slike holdninger fra såkalte ”samfunnsstøtter” går sterkt i islamistisk favør og retning. Ingen har som de Allah-troende proklamert sine Chartere, som går ut på en eneste ting, i klare ordelag: Først:  ”Død over Den lille satan!” (Israel)  og 2:  ”Død over Den store satan.” (USA) 

 

Forutsetningene for å kunne si at charternes forlangende har noe som helst med USA å gjøre, USA som en nasjon blant mange skulle i følge SV-erne være av helt ny dato, og skyldes USA`s opptreden i utenrikspolitikk av nyere dato. Den som leser disse Hamas-dokumentene, og siden går ut og hevder skyld på USA og Israel er bare fullblods islamisterpudler. USA og Israel og alle andre frie nasjoner vil bare ta vare på sin egen ”way of life.”  Ikke bli påtvunget islamisme. Hva Hamsas og islam vil kan sees av nevnte Chartere, egentlig Koranen, som ikke nettopp er av ny dato. Tilsvarende chartere har aldri funnes/eksistert i Vestens nasjoner. Her er det snakk om tvangsinnføring av islamsk sharialov.  (-islamsk lov som forteller hvilke plikter muslimer har i forhold til Allah, som heller ikke er av ny dato, men oppstod i sin nåværende skikkelse i og med mennesket Muhammed (død 632)) hvor målet alltid har vært fullt verdensherredømme, med påfølgende ”dhimmisering” av alle ”ikke troende.”

 

Man kan spørre? 

Hvilken nasjon og hvilken religion, uten i Allahs navn kunne ha stilt opp med 19 selvmordsbombere i 4 fullastede passasjerfly og styrtet dem mot USA`s mest vitale interesser  (”9/11”) 

2. eksempel: Eller som nå, i London, så sent som i august mønstre 24 personer med flytende sprengstoff og planer om å styrte ytterligere 10 passasjerfly i luften mot vitale vestlige mål.

I følge SV skyldes selvmordsbomberne USA alene, og nasjonen burde derfor ikke ha foretatt seg noe som helst. For øvrig samme argumentasjonsmåte som Israel alltid  har hørt fra dag èn, i 1948.  ”Det er helt meningsløst å sette opp en flere tusen kilometer lang og tre meter høy mur, på okkupert område, og slik stenge ute de fleste palestinaaraberne fra både jobb og levebrød.”  At gjerdet er helt nødvendig for å overleve som nasjon har liten og ingen interesse. Dette sier at interessen ikke er overlevelse men utryddelse. ”Israels sikkerhetsgjerde er uønsket nødvendighet.” (Kåre Kristiansen)

 

SV–folk har sikkert for lengst forstått at:  ”Angrep er det beste forsvar?”  Eller skulle Vestens folk og nasjoner bare legge hendene i fanget? ”Vende det andre kinnet til”, og si:  Ja, ja, la dem bare gå så langt, og dagen derpå våkne opp og finne ut at de hadde fått status som dimmiher?

Sluttresultatet av den feilaktige kritikken mot for eksempel president Bush og USA kan meget lett resultere i forferdelse, i dimmihsering av Vestens nasjoner.

Aldri har vel tilsvarende anslag mot liv og helse resultert i annet enn de kraftigste mottiltak og avstraffinger? Slik har mange folk og nasjoner dødsstraff,  av den gode grunn å spare de uskyldige sivillister mot død og lemlestelse, sivile fedre, mødre, barn og unge. For Hamas er disse for bare fritt vilt å regne.

 

Det sier seg selv at skal denne SV`s  agitasjon og tankegang mot Vestens verdier vinne ytterligere innpass  (de er f.t. i Stoltenbergs regjering) i Det norske folket så vil det resultere i et større SVik  enn av Quisling, men er for øvrig av samme ånd.

Er vårt folk i stand til å ta det nødvendige oppgjør med disse svarte skyene som nå reker over landet, og som kan resultere i et paradigmeskifte. Hvem sin ”puddel”  skal Norge være i fremtiden?