Gjestekommentar, 25.01.06

 

 

De norske biskoper og homofili.

 

 

Av Trygve E. Gjerde, leder for haugianerne i Norge - 5440 Mosterhamn

 

Jesus sier i Mat. 5, 20: For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærde og fariseernes kommer I ingenlunde inn i himmerikets rike. I dag ville vel Frelseren ha sagt: Dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærde og biskopene i Den norske Kirke, kommer dere ingenlunde inn i himmerikets rike.

Men, sier du kanskje: Har dette noe med biskopenes håndtering av homofilisaken å gjøre? Ja, det har absolutt det! For den som ikke lærer rett og handler rett ut fra Skriften, øver den verste urettferdighet mot Gud først og fremst og dernest mot sin neste, som han skulle rettlede ut fra Guds Ord og ikke villede, slik som biskopene nå gjør.

Luther er klinkende klar i denne sak. Hør hva han sier om den sodomittiske synd (1. Mos. 19, 4 –5: ”Jeg behandler ugjerne denne tekst, fordi tyskernes ører ennå er uskyldige og rene for denne avskyelige og skrekkelige synd. For selv om også denne skjensel, likesom andre synder, ved ugudelige soldater og utuktige kjøpmenn er brakt til disse land, så må det likevel skje hemmelig, for at ikke andre skulle erfare så mye om det, og Karthäusermunkene som man derfor skal være vred på, er de første som har brakt denne gruelige skjensel fra de italienske klostre til Tyskland. Så vel og priselig har de studert og gått i lære i Rom.”

 

Men i dag er vist dette snudd på hode. Paven er langt mer gudfryktig og følger Guds Ord mer nøye enn de norske biskoper som kaller seg ”Lutheranere”!

Da Luther var i Rom så forteller han at de kardinaler som bare hadde seksuell omgang med kvinner og ikke menn, var sett på som helgener. Han forteller her om gruelige synder som helt offentlig ble begått i Rom av dette slag. Les mer om dette på side 758 til 761 i hans utleggelse av 1. Mosebok, likeså på side 532 til 535.

 

Når nå biskopene helt har forlatt Guds Ord og den Lutherske lære i denne sak, så skal de for de sanne troende regnes for hedninger, og vi skal behandle dem deretter. Ingen må ha noen som helst fortrolighet til dem eller ta dem inn i sitt hus, se Johannes 2. brev!

 

Noen villfarende sjeler sier at det med homofili er ”et vanskelig spørsmål”! Dette er løgn, ikke tro slike hyrder og åndelige forførere! Dette spørsmål er et av de aller klareste i vår kjære Bibel, ingen trenger å gå vill her. Noen sier: Nå er det nok, nå vil vi ikke følge Den norske Kirke lenger. Dette har de sagt i over 20 år og de dilter med som sutrende småbarn, ute av stand til å ta en endelig avgjørelse ut fra Guds Ord. Jeg frykter for at de kommer til å følge med like i helvete, om de ikke nå omvender seg og sier endelig farvel til styggedommen! Tro ikke slike hyrder og følg dem ikke, men hold fast på Guds Ord og la det være din Ledestjerne. Da kommer du til Jesus Krist. Amen.