Gjestekommentar, 22.02.06

 

Bibelen – den evige Sannheten!

 

 

Av Tom Gallatin

 

Professor Kanestrøm skriver i kronikken ”Vitenskap – en evig sannhet?” at han og andre vitenskapsfolk ikke må ha en dogmatisk holdning til teoriene sine. De kan ta feil.

Vi inviterer ham på nytt til å se på merittene til en rett fram lesing av 1. Mosebok 1-11.

 

Vi heter forresten ”ung jord kreasjonister”, og i likhet med 45% av amerikanere tror at ”Gud skapte mennesker nokså lik deres nåværende form innen ca. de siste 10.000 år.”  Dette er nemlig ordlyden i den ene Gallup undersøkelsen du henviser til som har blitt gjentatt flere ganger siden 1982 fram til 2004.  Prosenten har forresten holdt seg bemerkelsesverdig konstant alle disse årene. Denne undersøkelsen gir ikke svar på hvordan egentlig amerikanere ser på Bibelen som absolutt autoritet for liv og lære, men det blir for lettvint å avvise oss med at vi ung jord kreasjonister er et mindretall av fundamentalister.

 

Jeg har fulgt denne bevegelse siden sekstitallet i USA. Det er ung jord kreasjonister som er den største faktor i kulturkrigen der. Det er den kompromissløse holdningen til Bibelen som Guds Ord som har ført til denne konfrontasjonen. Intelligent Design er en mindre ”ikke -religiøs” bevegelse som man skyver foran seg i skole og rettssal p.g.a en såkalt skille mellom stat og religion i USA. Ikke missforstå! Det er Bibelen mot naturalisme som utgjør de to frontene i kulturkrigen. 

 

Det er en grasrotbevegelse som gjør seg gjeldende. Det er ikke de store kirkesamfunn sentralt som har ledet an. Det er en reformasjon i luthersk ånd som foregår, tilbake til Skriften alene. Jeg mener at først etter en slik reformasjon kan det komme det vi alle ber om, en gjennomgripende vekkelse.

  

Jeg ønsker at du som geofysiker skal svare på om du tror på syndfloden slik den er beskrevet av Moses, Jesaja, Jesus, og Peter.  På denne måten kan du gi til kjenne for Dagens lesere om du har innsett ”muligheten for at sannheten er en annen” enn du tidligere har ment.