Sanger fra Willow Creek - via NLM/LYNOR

 

 

 

Av  Per Emanuel Valand, i www.kommentar-avisa.no - 19.07.05

 

På linken nedenfor vil du komme til en side hvor du finner musikk utgitt på Lynor, som eies av NLM. Det er "Sanger fra Willow Creek".

 

I Willow Creek er tankegangen om former stikk motsatt av Bibelens tanke om Guds rike. I Willow Creek tenker man at man skal tilpasse seg verden, for derved å vinne verden. Mens Guds ord sier at man ikke skal skikke seg lik denne verden. Dessverre har mange kristne samme tankegang som WC, noe som fører til at man på livets område frigjør seg fra Guds ord, for man anser all form å være en fri sak. Musikkformer og møteformer er bare skikker og vaner, bare innholdet må være uforandret og bibelsk, slik tenker man. Men det blir feil. Selv om man nok kan ha ulike skikker her og der i Guds rike, så er det selvsagt grenser for friheten i skikker og former. Guds ord gir retningslinjer for et kristent liv, og for hva Guds Ånd vil frembringe av frukter. Da blir formenes uttrykk, stil, stemning og følelser selvsagt med på å påvirke enten i en god og rett åndelig retning, eller motsatt.

 

Så lenge vi er i dette livet, vil all kristen virksomhet være preget av ufullkommenhet og kjødets innvirkning, men likevel skal den kristne kirke søke det rette og fullkomne, det som Den Hellige Ånd vil.

 

I linken nedenfor vil du kunne høre lydkutt fra musikk som helt åpenbart er påvirket av verdens musikk. De (Willow Creek og likesinndede) spør verden om hvordan man synes kristne møter skal være, og så retter de seg deretter. For man ønsker at folk skal komme til møtene! På en måte kan man tenke godt om deres hensikter, de ønsker folk skal komme og få anledning til å høre evangeliet. Men i lengden blir det en selvmotsigelse, for det er Guds Ånd som skal styre formen på møtene, ikke de som er åndelig døde! Det blir neppe vekkelse av slikt, mest bare produksjon av dårlige jomfruer.

 

Jeroboam var også redd for å miste folk. Derfor forandret han formene og stedet for gudsdyrkelsen, for å holde på folket! Han trodde han kunne beholde innholdet rett, og sa til folket at det tilba den gud eller de guder som førte dem opp fra landet Egypt. Det skulle liksom være den samme gud som Israels sanne Gud, bare måten var forandret. Les* 1. Kongebok kap. 12 om dette!

 

( *) Apropos les: Mange i dag gidder ikke å lese, derfor føres de vill og mangler visdom...)

 

Jeg vil påstå at man her benytter musikk som er kjødelig og opprørsk i sin natur/uttrykk, og ikke egnet for Guds rike i det hele tatt.

Hvem av oss lar seg dåre til samme tankegang?

 

http://www.lynor.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=28589&cid=&sid=

 

Et annet eksempel er Lisa Børud, som synger "kristenpop". Det skal liksom være kristent. Men i form er det kjødets musikk. Innholdet synes, etter noen stikkprøver, også å være verken lov eller evangelium, men et avkortet og dermed vrangbilde av evangeliet, hvor Jesus/Gud bare blir en hyggelig venn som det er trygt å være hos. De foreldre som gir sine barn slik musikk, må være forberedt på at barna etter hvert får lyst til å lytte til ekte pop/rock fra verdens artister, så som Britney Spears o.l., og trekkes i retning av verden / liberal kristendom.

 

Guds fred!

Hilsen

Per Emanuel

 

 

PS:
Erfaringen og tiden viser at innholdet også forandres når man forandrer formene i populismens retning!