Samboende homofile og annen synd

                                                                                                                                                            

 

Av Arve Ljønes, gjestekommentar i www.kommentar-avisa.no -18.03.05

 

For en lekmann som tror at Bibelen er Guds Ord, er det et mysterium at biskoper og prester som skal være forkynnere og åndelige veiledere, kan mene at kjønnslig omgang utenfor ekteskapet eller kjønnslig omgang mellom personer av samme kjønn ikke er i mot Guds vilje. Hele Bibelen er gjennomsyret av rett og urett. Ingen trenger å gå seg vill.

Da Gud ville ødelegge Sodoma og Gomorra, dristet Abraham seg til å ”akkordere” med Gud for at ikke også de rettferdige skulle gå til grunne.

Da Lot fikk besøk av to engler, og mennene i Sodoma ville ha omgang med dem, tilbyr Lot dem sine to døtre som ingen mann hadde vært nær. I seg selv er det for oss et ubegripelig tilbud, men mennene ville ikke ha kvinnene, men Lots mannlige gjester.

Vi kjenner historien og byen ble ødelagt. Uttrykket Sodomi stammer fra den perversiteten som forårsaket Guds vrede. Det Nye Testamente bekrefter det som kommer til uttrykk i GT.

Gud er i dag den samme. Hans vrede over ugudelighet er uforanderlig. Det var årsaken til at Gud sendte sin sønn, Jesus for å sone våre synder. Det er og blir vårt håp og redning, men da kan vi ikke bevisst forkaste og motarbeide Gud og hans ordninger for menneskene. I så fall går det oss ille. Kanskje vi ikke har forstått alvoret når Jesus sier: ”Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på Jorden?” Luk. 18,8.