Oase, Utsyn og NLM

Av Arne Helge Teigen, lærer ved Fjellhaug skoler, sakset fra Utsyn, 19. aug. 2005  

I Utsyn gis en presentasjon av sommerens stevne i regi av Oasebevegelsen. Et av poengene er tydeligvis å påpeke at mange fra NLM nå slutter opp om disse stevnene. Tidligere var NLM skeptisk mot Oase skriver artikkelforfatteren. Nå skal denne skepsis være borte, eller kun representert hos et mindretall. Jeg tillater meg noen ord i den anledning.

For et par måneder siden oppdaterte jeg meg noe med hensyn til den karismatiske bevegelse. Blant annet fordi jeg i senere tid har stått overfor enkelte karismatiske oppfatninger, særlig blant unge mennesker, som jeg mener det er grunn til å advare imot og ta avstand fra. Det jeg har i tankene gjør seg gjeldende særlig i sammenhenger som er nær knyttet til Oasebevegelsen, kanskje særlig IMI-kirken i Stavanger og ungdomsarrangementet Impuls. Det dreier seg om såkalte profetiske budskap og direkte meddelelser fra Gud, som gjerne foregår på såkalte profetseminarer. IMI-kirken i Stavanger går et slikt seminar av stabelen i august. Bruce Collins, lederen for den Engelske New Wine bevegelsen som er en parallell bevegelse til Oase, skal da være foredragsholder.

Jeg har selv møtt mennesker som kan fortelle fra slike seminarer og kurs. Man setter seg i mindre grupper og læres opp til å motta visjoner som skal gjelde en av de andre gruppedeltagerne. Det syn man får, er det opp til den andre personen å tolke. På IMI's nettside er det lagt ut personlige vitnesbyrd fra tenåringer som forteller om hvordan de har fått dette til å «funke». En forteller om et syn av en slange som representerer Satan. En annen at hun fikk direkte meddelelser fra Gud som hun skulle fortelle videre til vennene sine. Man snakker bokstavelig talt direkte med Gud, mottar billedlige visjoner fra ham - tror man. Etter å ha lest - og hørt - slike vitnesbyrd, har jeg konkludert med at fenomenet er så overspent, at det ikke bare aktualiserer nøktern veiledning ut fra Skriften, men også noen betimelige ord med tanke på psykiske helse blant tenåringer.

På Oases nettside finner man bevegelsens kriterier for å kunne vurdere såkalte profetiske budskap. Som tidligere defineres profetien som direkte budskap fra Gud. Påfallende er at det også sies at en profeti ikke kan inneholde dømmende ord. Kun budskap som er oppmuntrende. Da jeg leste dette for kort tid siden, konkluderte jeg med at Oases definisjon av profetisk tale fører til at store deler av Bibelens domsprofetier fratas sin aktualitet. Det alvorlige er at man dermed også skjærer bort de ord Gud har gitt oss med tanke på advarsel og veiledning i forhold til falsk åndelighet i vår tid. Uten disse ord vil vi som kristne snart ledes på avvei, hvilket dessverre fortsatt er konsekvensen, både av Oases virksomhet og karismatikken for øvrig. De såkalte profetseminarer er i seg selv et eksempel på dette.