La kloakklokkene ligge

 

Av Oddvar Dahl, sakset fra Dagen 23. juni 2005

 

HVORDAN SKAL en kristen forholde seg til TV-serier, filmer osv. som inneholder sex, banning og råttenskap? Espen Ottosen tar disse spørsmålene opp(Dagen 13/06-05). Mye godt og sant får vi lese. Men så seier han: «Et økende problem er imidlertid at selv ganske greie filmer og TV-serier inneholder sex, banning og råttenskap. En ting er at vi skal si nei til det som er og blir nedbrytende. Men hva gjør vi når noe både er bra og dårlig? Hvor setter vi grensen?»

 

DETTE svarer Guds Ord på. Jesus sier: «Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.»

 

OGSÅ FILMER med sex, banning og råttenskap kaller EO for «ganske greie filmer.» Jeg er ikke i tvil om at de fleste som er blitt avhengig av denne underholdningen er enige med ham. Behovet er tilsynelatende enormt for slike produksjoner.

 

DETTE SER jeg imidlertid som en farlig brobygging over til noe som Bibelen fordømmer på det sterkeste. Noe som dessverre er blitt svært vanlig innen vår kirke, nemlig nikolaittenes gjerninger. Man ville kombinere kristendom med avgudsdyrkelse og synd mot det sjette bud. Jesus hater dette! Les Åp. 2:6. Derfor bør slett ikke kristne ledere tale slik!

 

HVORFOR har vi agn på kroken når vi fisker? Er det for å mate fiskene? Er det for å gi dem noe godt? Vi vet svaret: Fisken skal narres til å bite på kroken!

 

DJEVELEN fisker uavbrutt blant Guds folk. Hans ønske er å fange flest mulig. Vi bør derfor vokte oss for å reklamere for det i en ugudelig film som er såkalt godt! Jeg forstå at man vil si ja til der som er god underholdning osv.

 

MEN, hvis dette bare fungerer som «agn» på djevelens fiskekrok, da må man alvorlig huske Jesu advarsel i bergprekenen! Fiskens eneste redning er å unngå agnet, og dermed også kroken.

 

VEL, ingen kristen kan meld seg ut av denne verden. Og djevelskapen finnes i vårt eget syndige kjød. Ingen faller automatisk fra Gud, om man ser nedbrytende film osv. Men det skjer noe. Enten lar man kjødet ete seg sterk at det tar makten, - da dør gudslivet på sikt, - og man blir sittende  i spotteres sete. (Salme 1:1)

 

MEN FÅR Guds Ånd lov å gjøre sein gjerning med «sverdet og salvekrukka»(Gudmund Vinskei), da skjer det en guddommelig gjerning i hjertet. Man erfarer sorg og smerte p.g.a. synden. Man trøster seg til syndens forlatelse i Jesu blod. Denne erfaring skiller Guds sanne barn fra de som er religiøse. Derfor sang de gamle slik: «Bort verden av mitt sinn og øye, Din lyst du selv beholde må.»

 

OM MAN så ennå skulle tenke at «litt synd kan da ikke være så farlig», hør hva Paulus sier: «Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?» (1. Kor. 5:6)

 

DERFOR – la kloakklokkene ligge.