Alle de som hater meg, elsker døden

 

 

Av Bjarne Kydland, gjestekommentar i www.kommentar-avisa.no02.10.05

 

 

NRK  tekst-TV  02.10.2005 melder:

”En ytterliggående islamistgruppe i Algerie varsler at den ikke vil ta imot myndighetenes tilbud om amnesti.

Denne avstemningen er bortkastet tid.  Algerie trenger ikke en pakt for fred og forsoning, men en pakt for islam.

Det skriver Salafistene for forkynnelse av kamp (GSPC) på en nettside.

Gruppen regnes som den mest aktive opprørsgruppen i Algerie og er satt i forbindelse med Al Qaida-grupperinger i Irak.”

 

Kommentar:

Her ser vi beste og tydeligste beviset på at moske-mullaene ”lyver fortere enn en hest traver”: (”så det renn or dem.” ) 

De sier, til de uinnvidde: ”Koranen tillater ikke drap, og er en fredelig og forsonende religion.”  Hvordan kan da GSPC fortsette sin dødelige virksomhet, i islams og Allah`s navn? - vil vestlige mennesker måtte spørre?

Det finnes ikke freds- og forsoningsvilje i islam. Det er faktumet! Ikke med noen som helst, uten islam har erklært vilje om å  underlegge seg alt og overta verdens-herredømmet, og det nettopp i dødens kjølvann. De er allerede svært godt i gang, med konflikter overalt,  Europa inkludert.

 

Al Qaida har konstatert: ”Vi elsker døden. Dere elsker livet.”  Utsagnet stemmer til siste bokstav med Bibelens flere tusenårige ”historieskriving” om menneskets beskaffenhet, etter Fallet: Ordspråkene Kap. 8 siste verset lyder slik: 

”Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.”  Nok et bevis på at Gud og Allah ikke er identiske, men motpoler. 

I Bibelen henholdsvis kalt Gud og den onde/djevelen/Anti-krist. 

 

Det er ikke mulig å få uttrykt islamistenes egen livserfaring og praksis mer presis enn nettopp med dette gamle bibelsitatet. Noe av grunnen til at det endog kan være mulig for noen å tro annerledes om den tingen er at, store krefter er samtidig i sving med  å innprente akkurat det motsatte, og andre igjen anstrenger seg til det ytterste for i alle fall å fortie sannheten. På den måten blir man ”politisk korrekt.” Og det er noe stort det, i dagens politiske verden.

 

Islam er en fredelig og forsonende religion og ønsker alle alt det beste!  Hilsen Herr Mulla.

Denne taktikken stemmer også helt overens med Yassir Arafats egen praskis. Det het seg ofte at han benyttet seg av to tunger. En i Vesten og en annen i den islamske verden. Og folk flest trodde helt ukritisk på bløffen. Det klareste beviset er Nobel-komiteens fredspristildeling nettopp til en bløffmaker og drapsmann,  i islams navn. Og islamistene kan synge: ”Seieren følger våre faner.”

 

Dersom folk ikke snart legger bort denne spesielle form for korrekthet og ”perfeksjonisme”, noe som mest av alt minner om ”fullmoden galskap” (eng.: insane), da går landet og folket, etter min mening,  ”i hundane.”  (les  islamistene)