Nominasjon av biskop til Oslo bispestol

 

 

Av Arve Ljønes, Oslo

 

Menighetsråd og menighetsmøter i Oslo bispedømme har etter en ”demokratisk prosess” lagt frem forslag på kandidater til Oslo bispestol. Bispedømmerådet har med bakgrunn i dette fremmet 7 kandidater, alle relativt ukjente for meg.

 

Da avisen Vårt Land ville presentere hver kandidat ved å stille 7 likelydende spørsmål, fulgte jeg interessert med. Ville kandidatene være så lite bibeltro som ryktene fortalte? Jeg ble ikke bare forbauset, men ganske fortvilet. Hvordan er det mulig å foreslå 7 teologer som biskop i Den norske kirke når de ikke en gang kan Joh. 3,16 og hva ”den lille bibel representerer”?

Det forteller ikke bare om hvor forvillet kandidatene er. De er jo foreslått av flertallet av menighetene og av bispedømmerådet, og da må jo disse også være forvillet. Jesus sier: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de som glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.” Mat 7.13-16.

Noen vil kanskje reagere på at Bibelen siteres, men er ikke den vår rettesnor? Det er da vitterlig 2 utganger av dette livet. Det går som en rød tråd i hele Bibelen, men når vranglæreren tolker skriften, da har en å gjøre med en Gud som er kjærlig, tolerant og forståelsesfull, uansett hvordan vi forholder oss til evangeliet. Da tar de ikke sitt kors opp og følger Jesus etter.

Jesus sier: ”Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.” Joh. 15. 20-21.

 

Det typiske tegn i tiden, ser det ut for, er at vranglærerne er de som blir populære blant ikke troende mennesker. De representerer den brede vei, og de unngår å bli trakassert, i motsetning til de som er tro mot Bibelen og det den forkynner. Noen kaller vranglærerne for ”Gallupkristne”. De forkynner ikke frelse for dem som ikke tror. De får være i fred, uten innbydelse til å vende om og bli født på ny, og skulle det være troende mennesker som hører til kretsen rundt en slik forkynner, blir ikke lov og evangelium forkynt. Dette er rett og slett en tragedie. ”Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.” Joh. 12,35, og et annet sted står det: ”Kan vel en blind lede en blind? Vil de da ikke begge falle i grøften?”

 Det som også er et problem, er at den som er blind og vandrer i mørket, han lar seg ikke rettlede. Det er bare Den Hellige Ånd som kan åpne disse øyne. Vi vet at det skal bli vanskelige tider for Guds barn, verre enn det har vært noen gang før. Jesus sier: ” Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst” Mat. 24. 9-13.

I dag misbrukes ordet kjærlighet av de falske profeter. Kjærlighet tolkes som en positiv egenskap hvor en skal godta det meste, også det som kommer i konflikt med Guds Ord. For dem er ikke Ordet rettesnor, men mennesketanker. Vi kan lett bli lurt. Vi har å gjøre med høyt utdannede personer i høye stillinger og med lang erfaring.

Kjære venn! Bruk Bibelen. Den fører deg ikke vill. Den gir de rette svar og et korrektiv slik at du ikke blir forført og villedet. Det er bare Ordet, bibeltro forkynnelse og Den Hellige Ånd som kan åpenbare Sannheten for oss, hvis det er Sannheten vi søker.