Hvorfor alkohol?

 

 

Av Oddvar Bjorå

 

Ved ujevne mellomrom dukker debatten om (mis)bruk av alkohol opp til debatt i aviser og tv. At noen synes det er godt og avslappende med et glass øl, får så være. Noen ser ut til å klare å nyte et måtelig forbruk. Det paradoksale er at det er dem som er største problem for mennesker som er lett disponible for misbruk. De som tar første glasset ser nettopp opp til dem og ser for seg at alkoholen skal være til glede. Ingen vil bli misbruker, eller bli liggende i rennestenen. Så kan vi spørre hvorfor nettopp så mange blir slave under kong alkohol?

 

Vi har lenge hatt en restriktiv alkoholpolitikk med høye avgifter. Det har uten tvil spart samfunnet vårt for store menneskelige lidelser og uttellinger. Men, likevel betaler staten ut over dobbelt så mye til skader, som de tar inn i avgifter. Sitat fra Norge i dag: ”Helge Seip la for flere år siden fram beregninger som viste at alkoholskadene utgjorde ca. 35 milliarder kroner”. Hvor mye kan vi gange det med i dag? Tenk bare på hvor mange positive tiltak eller skattelette vi kunne brukt disse pengene til. Det blir nå mer og mer et krav om at de/dem som forvolder skader, skal betale for seg, for eksempel i miljøforurensing. Var det ikke rimelig at også alkoholprodusentene tar ansvar og betaler for de skader de påfører enkeltmennesker, miljø og samfunn?

 

Det ble hevdet for noen år siden at det dør like mange i Europa som fem ”Hiroshimabomber”. Så kan vi tenke oss hvor mange ulykkelige mennesker det angår/går inn på, familie og venner. Er dette så positivt?

 

Det har bygget seg opp et formidabelt press på å få billigere alkohol. Finland har senket prisen merkbart. Så er det til gjengjeld blitt merkbart flere innleggelser på sykehus pga. alkoholskader, særlig ungdom. Er det så positivt?

 

Det hevdes at nordmenn har negativt drikkemønster. Vi må lære av drikkekulturen på kontinentet. Frankrike er nevnt. Der dør det 43.000 mennesker av alkohol hvert år. Er det så positivt? Fra Tv2: ”Øl, snaps og vin i store mengder fører til en tidlig død for hver 20.    danske, - ”. Er det så positivt? Las for noen år siden at i Spania dør 30.000 av leverskade. Det er vel i hovedsak pga. alkohol/vin? Er dette så positivt?

 

 Det som forundrer meg mye, er at noen av våre statsmenn går i bresjen for økt forbruk, særlig fra Høyre og Fremskrittspartiet. Eier de ikke ansvar for sine medborgere sitt ve og vel? Hvorfor vil de ikke lytte til t.d. Fekjær? All forskning viser at billigere alkohol gir større forbruk og skader. Det vet de. Det er ikke brukbart å si at vi må drikke som finnen, dansken eller franskmannen. Da vil vi nok få flere dødsfall enn vi har i dag. Er det så positivt?

 

De som viser omsorg for dem som har fått ødelagt livet sitt av alkohol, kommer ikke fra H og Frp. Det er for det meste mennesker i Evangeliesentrene, Frelsesarmeen og Blå Kors som i ekte omsorg har viet mer eller mindre av sitt liv til å hjelpe de som er utstøtt i mørket pga. rus.   Det er i alle fall positivt. 

 

Til slutt vil jeg særlig minne om alle de barna som gruer seg og er redde foran julehøytiden, fordi foreldrene drikker seg fulle på juleaften. La oss folde våre hender for dem.