Boken ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905”

AKF/Krossen Media av Jørgen Høgetveit Pb. 196. 4734 Evje.

Tlf.: 379-31053 faks: 379-30157 www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Boken forteller hvordan Norge ble bygd opp i det nittende århundre – hva man nå river bit for bit.

Du kan være med å stoppe ødeleggelsen av Norges basis og fremtid.

 

 

En liten oppsummering av hvor vidt og langt budskapet  om ”Norge Frigjøring, Jørgen Løvland og 1905” er rukket til nå.

 

1.Den kristne seier i Amerika

Norge I Dag  har kostet på boka omtale i to – tre nummer av bladet med flere sider – p.g.a. som de sier – boka er svært viktig – noe som kommer fram også av uttalen til sjefsredaktør Sæle  under.

Den 3.5. skriver han: ”Daniel Dencker, styremedlem i Norge IDAG, ble bedt om å ta med seg de nye bøkene fra Amerika. Vi fikk et gledes-sjokk da vi forleden fikk stabelen i fanget.

Vi så hvordan fiendens bøker mener at de kristnes seier i Amerika, er et historisk gjennombrudd. Er det sant? Da er det også sjanser i Norge for kristen innflytelse i samfunnet.  Vi har sittet og bladd i 10-20 helt nye bøker, fra det intellektuelle Amerika. Og de handler om hvordan de kristne tok makten i verdens viktigste demokrati. Dhimmiene i Norge, det vil si kristne som er slått ut av venstrevridde medier, der 70-80 prosent av journalistene stemmer venstresiden, og ingen de to folkepartiene KrF og Frp, sier vi ikke kan lære noe av Amerika. Vi fortsetter å lese fiendens bøker, og tro litt på de fantastiske beskrivelser av vår seier.  Det er jo som vi har sagt: Vi leser venstresidens bøker, de leser ikke våre. På en måte er vi de siste intellektuelle.

Og så gleder vi oss over Jørgen Høgetveits bok om Jørgen Løvland, statsministeren i Stockholm som så vår Gud-ledete historie i 1905. Bare ateisten Christian Michelsen ble nevnt i skolebøkene av ateistiske historikere.

Sjefsredaktør Finn Jarle Sæle i Norge I Dag 3.5.2005.

2. Toppaktuell bok av Jørgen Høgetveit
(Kommentar):
Globaleksperten og leder for AKF, Jørgen Høgetveit, har skrevet en bok som bør være obligatorisk lesning for alle som er engasjert i Norges frigjøring og prinsipper for en sunn tankegang når det gjelder statsmakt og kristenliv.
2005-05-18 14:07:00 Norvald Yri  Misjonær og forsker, Fjellhaug skoler.

3.Dagens blomst i avisen Dagen  4 juni. 2005 lyder: Jørgen Høgetveit

fortener stor takk og blomar for bok og artiklar - som gjev oss eit forvitneleg historisk kristent ljos over hendingane kring unionsoppløysinga 7. juni 1905.

Tollak Jakbosen (Med i Stiftelsen Vardevakt og leiar av 1. mai møtet på Jæren/Bryne i år.)

 

4. Red. Johannes  Kleppa i avisen Dagen  gir boka ei heilsides omtale og skriv: ”Jørgen Høgetveit fortener stor takk for boka. Eg trur knapt det er skrive noko meir omfattande og betre om Jørgen Løvland enn dette. I alle fall ikkje i seinare tid. Det kristne perspektivet boka er skriva ut frå, er særleg viktig. Difor: Les – og vert inspirert av Løvland.” Dagen 30.mai – 2005.

5. KpK – Kristelig Presse Kontor går i disse dager ut med en fin omtale og bilder av boka og forfatter til alle sine kontakter i mediaverden i Norge.

6. Ei røyst frå Vestlandet skriv etter å ha tinga boka og lese henne:

”Det er ei velsigna gild bok og ærleg historie. Gode ynskjer og helsing-

7. Cand theol og misjonær skriver:   ”Mange takk for boka J.H. Det var mye interessant i den og stoff som bør bli kjent for mange.”

8. Steinar Handeland skriver:                                                                               

”Takk for boka om Løvland, jeg synes det er gripende.”  Han har kvittert på saken med en rekke opplysende artikler i Evangelisten, Kr.S.

9. Så er det blitt flere intervjuer i lokalradioer  hvor boka er omtalt både i Volda, Budstikka radio i Trøndelag og i Kontakt-radio i Vestfold.

10. Bladet Lys har trykt deler av boka i et utvidet nummer av bladet og sendt det ut til sine 3300 abonenter over hele Norge.

11. Bladet Evangelisten i Kristiansand har hatt flere oppslag om boken og spredt budskapet opplysningene om boka vidt i Norge.

12. Foredrag er holdt flere steder først i Ølensvåg på et større historieseminar 3. t.  med boksalg, og et 1. t. foredrag i Eiken i Idrettshallen på 17. mai. Godt med folk og godt boksalg.

13. Kontakter er oppnådd innen skolevesenet på Sørlandet som er interessert i å bringe budskapet videre.

14. Boka er til nå trykt i  400-500 eks. og det kommer stadig inn nye bestillinger. Vi regner med at etter hvert som Jungeltromma begynner å gå vil slaget øke godt på. Reaksjonene så langt tyder på det.

15. Sørlands-Glimt, NLMs organ på Agder skriver under overskriften: ”Aktuell bok om Jørgen Løvland”: ” Gjennom bokens 154 sider får vi et brett historisk innblikk, også i tiden før 1905, samt et godt innsyn i hvem Jørgen Løvland var og hva som preget hans tanke og gjerning. - - - Det er uendelig mye å lære av deres program, hvordan nasjonen skal bygges og ikke rives av det som ble gjort i det nittende århundre. Jørgen Løvland deltok bevisst i dette arbeidet,-. -  - Han la sluttsteinen i det endelige frigjøringsverket fra kongeunionen med Sverige.”

16. Fra Stockholms Slott som selvsagt har fått en bok takkes det 4. mai – 2005: ”Hans Majestàt Konungen har bett mig framføra ett varmt tack før boken ”Norges Frigjøring”. Vi oversendte og gjorde spesielt oppmerksom på fredsbestrebelsene fra både svensk og norsk side som boken understreker.

17. Mai 2005 skriver man fra Det Kongelig Hoff: ”H.M. Kongen har gitt meg i oppdrag å takke for hyggelig hilsen og gave i forbindelse med Hans Majestets sykdom.”

18. Fylkesmann i Aust-Agder takker for boken og redaktør Stanghelle gjør også det, men noe resultat Aftenpostens spalter finnes ikke! Og det har vel sine politiske grunner?