Foredrag og bok om Jørgen Løvland og Konsulatsaken

 

 

18. og 19. mars 2005 arrangerer Ølen og Bjoa Sogelag sitt årlige seminar, i Ølensvåg idrettshall.

Som hovedtema dette året har sogelaget satt:

Den nasjonale oppløysinga mellom Sverige og Norge i 1905.”

 

Sivilagronom Jørgen Høgetveit vil delta med et to timers foredrag (+ en 3. time med bilder),

med tema: ”Statsminister Jørgen Løvland. En nasjons-, freds- og brobygger i Norges gjenreisning på

evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn - og unionens oppløsning i 1905.”

 

1. time blir om Jørgen Løvland og 1905 og 2. time blir om selve konsulatsaken og dens løsning.   

 

I en 3. time blir det en sekvens med en nylig laget PowerPoint presentasjon med bilder

og kommentarer fra områdene hvor haugianerne hadde sitt store senter på Fennefoss, Evje og

fra heiene hvor Jørgen Løvland voks opp og ferdedes som gjetergutt. Han stod haugianerne

nær hele livet, hjemmet var sterkt preget av det og selv holdt han seg - etter eget utsagn - til

Pontoppidan gjennom livet. Han bygde nasjonen på arven etter haugebøndene med

Ole Gabriel Ueland (Heskestad. Han med Bibel og Grunnlov: Norges to øyenstener)

i spissen og Bondetinget i 1833 og deres program.

 

I denne forbindelse vil det samtidig bli lansert en bok om samme tema,

som i utvidet form tar for seg innholdet i Høgetveits foredrag. Boken har også et vedlegg

av en CD med bilder fra 3. time i form av en PowerPoint presentasjon/pdf-fil.

 

Spørsmål om temaet kan rettes direkte til Høgetveit på telefon 379 30 269 eller til

post@kommentar-avisa.no .

 

Boken bestillespost@kommentar-avisa.no og koster kr 175,- inkl CD + frakt.

 

************************************

Se også KPKs oppslag om Jørgen Løvland her.