Oversikt over norsk forbruk av korn til mat

 

 

 

Året 2011 vil gå inn i norsk historie med et rekord dårlig utbytte av norsk produsert
matkorn, med kun et matkornutbytte på ca 12 %. Dette gikk selvsagt også utover
utbytte av såkorn for bruk i 2012 og vi må også der igjen stole på våre skandinaviske
brødre bl.a. Finland.
Finland har selv en såkorn beredskap på 12 mnd og en matkornberedskap på
18 mnd
. Norge har ikke noe, men ska være i startgropa med å reetablere noe
såvareberedskap. En skal virkelig legge merke til at et land som Saudi Arabia nå

etablerer kornberedskap for 12 mnd, fordi de frykter at selv med penger på bok,
så vil tilgangen på råvarer kunne bli begrenset i nær fremtid!

Teksten nedenfor viser hvor turbulent forholdene også tidligere har vært
for norsk produksjon av korn.

Kort forklaring til tabellen:

Kolonnen merket "Tonn" viser forbruket av de ulike korn

slaga i Norge.

Kolonnen merket "% norsk" viser hvor stor % andel som

Norge selv produserer, resten må importeres. Dette endrer

seg noe fra år til år. (2009 ble et svært dårlig korn år i Norge!)

 

Forbruk i Norge av korn til mat i årene 1996 til 2008: Kilde www.SLF.no

År

I alt

Hvete 

Rug 

Bygg 

Havre 

 

  Tonn    

   Tonn  

% norsk

Tonn

% norsk

Tonn

% norsk

Tonn

% norsk

96

367.790

321.449

50,8

30.638

39,8

2.243

100

13.460

100

97

394 769

344 946

58,7

32 566

28,1

2 527

100

14 730

100

98

391 720

340 745

65,0

33 193

26,5

2 850

100

14 932

100

99

396 148

346 398

45,7

33 448

11,7

2 535

57,2

13 768

100

00

383 083

334 800

60,2

31 764

21,1

2 351

100

14 168

100

01

392 933

344 355

67,6

31 576

19,2

2 549

100

14 454

100

02

399 006

348 209

42,3

33 566

9,4

2 142

100

15 089

100

03

375 951

325 583

67,8

32 400

23,4

2 819

100

15 149

100

04

392 466

341 691

74,9

31 840

46,6

2 808

100

16 127

100

05

376 346

325 481

74,6

31 443

60,7

3 197

100

16 225

100

06

 389 397

 334 318

 73,3

33 254

 81,7

3 237

 100

18 588

 100

07

377 390

323 623

73,7

30 137

60,2

3 203

100

20 427

77,1

08

365 171

311 038

74,9

30 343

84,1

2 855

100

20 935

95,8

 

 

Etter å ha lest tabellen sier det seg nesten selv at i et årene som f.eks. 1999 og 2002

var Norge helt avhengig av stor import av hvete for å fylle sine kvalitetsbehov.

 

Situasjonen i 2003 ble slik at Norge fikk nok bygg og havre, men for lite hvete,

mens i Europa hadde man ikke nok matkorn til å oppfylle sine avtaler med et Etiopia

i sult. EU kansellerte dermed i August 2003 kornleveranser til Etiopia pga

tørken som rammet Europa samme år. Klimaet for matproduksjon i Europa (siden 2003)

har forverret seg drastisk og har for enkelte varer gitt det resultat at Europa ikke har

produkter til lav nok pris å selge Norge. I England ble det i 2010 en kraftig diskusjon

om hvordan de skal fø seg selv inn i fremtiden!

 

 

Vi vet at om USA opplever en tilsvarende dårlig kornhøst som i 1988,

da de produserte mindre enn til eget forbruk, vil Norge med mange andre

land, antagelig få problemer med å kjøpe korn, når behovet virkelig er der.

 

Grunnen til at vi fikk kjøpe i 1988 var at det da var korn lagre som var

rimelig store. Disse lagrene har man siden ikke hatt god nok produksjon

til å fylle opp igjen!

 

Kina (1,3 milliarder innbyggere!) er nå nede med kornlagre på 1/3 part av

det de hadde brukt 25 år på å bygge opp, til 300 mill. tonn. Kina brukte

kun 3 år på denne reduksjonen.

 

Verden har totalt sett store produksjonsproblemer mht bl.a. korn og har

de seneste årene gått på en global underskudds produksjon. Det er

prognoser for 2007 som innebærer en global lagerreduksjon på hele 10 %

for hvete. Se "Dramatisk nedgang i verdens kornlagre".
 

Verdens kornsituasjon er listet opp i en artikkel i Samvirke nr 10.2004.

De fleste vil også huske siste halvdel av 2008 da matvareprisene inter-

nasjonalt fra doblet seg til flerdoblet seg. I dag sulter over 1 milliard

mennesker, selv om FAO hadde trodd sulten skulle slås på retur! FAO
jobbet for en halvering av antall sultrammede frem til ca 2011,
men har måtte gi tapt.