Viktige matvarer som bør lagres i private hjem

 

·       ”Ola Nordmann” bør etablere et personlig lager av de mest basale matvarene. Dette er en side for deg som er interessert i å være litt føre var. Staten tar ikke denne, sin selvsagte oppgave, på alvor og har overlatt det til den enkelte innbygger. I dag er myndighetenes råd at du skal klare deg kun 3 dager alene.
Denne alvorlige ansvarsfraskrivelsen ble bare tungt bekreftet på andre svært viktige områder av den nasjonale sikkerhet/beredskap 22. juli 2011. I
NOU 2012: 14 - Rapport fra 22. juli-kommisjonen ble det bekreftet at det var en systemfeil der bl.a. de styrende ikke evner å se viktighet og alvor i de oppgaver de skjøtter på vegne av folket som har valgt dem!
Matvareberedskap er et tilsvarende sakskompleks, som med enkle midler kan i stand settes, men man evner det ikke. Konsekvensen av matvaresvikt blir langt mer alvorlig i nasjonal sammenheng en ugjerningene 22. juli 2011.
Internasjonale hendelser med smitte og evt. avstenging av matvare transport vil ramem nordmenn hardt, når vi selv ikke har nasjonale lagre av mat og en selvforsyningsgrad på rundt 36 %.
i 2022 lever vi nå i en konflikt siy\tuasjon der Ukraina/Europa er i klinsj med Russland - vi vet enda ikke hvor det ender - og om det te vil spre seg f.eks. til Taiwan og Midtøsten.

 

·     Matvare eksemplet i "Matvaretabell" i ventre stople dekker, i følge fagfolk på ernæring, det mest basale behovet for 1 voksen person i 12 mnd. Så legger vi til at en familie som samlet har 4 mnd matberedeskap er betydelig bedre forberedt en ved de 3 få dagene myndighetene anbefaler.

 

·     Varene lagres tørt i matbod (eller i plasttønne) og ved en temperatur helst lavere enn 15 ºC.

 

·     Utgiften til vedlikehold av lageret er svært liten om du bruker av lageret samtidig som det etterfylles (dvs rulleres). Lageret blir da å regne som en nesten gratis forsikringsordning. Har du ikke selv mulighet, eller lokaler til et slikt lager av mat, kan kanskje naboen være med på å etablere et felles lager.

 

PS - Nasjonale beredskapslagre er tverrpolitisk neglisjert i 20 år nå - så det er av underordnet betydnig om  
    regjeringssjefen har hett KM Bondevik, J Stoltenberg, E Solberg eller JG Støre.