Viktige matvarer som bør lagres i private hjem

 

·       ”Ola Nordmann” bør etablere et personlig lager av de mest basale matvarene. Dette er en brosjyre for deg som er interessert i å gjøre dette og dermed være litt føre var. Staten tar ikke denne, sin selvsagte oppgave, på alvor og har overlatt det til den enkelte innbygger. Denne alvorlige ansvarsfraskrivelsen ble bare tungt bekreftet på andre svært viktige områder av den nasjonale sikkerhet/beredskap 22. juli 2011. I NOU 2012: 14 - Rapport fra 22. juli-kommisjonen ble det bekreftet at det var en systemfeil der bl.a. de styrende ikke evner å se viktighet og alvor i de oppgaver de skjøtter på vegne av folket som har valgt dem! Matvareberedskap er et tilsvarende sakskompleks, som med enkle midler kan i stand settes, men man evner det ikke. Konsekvensen av matvaresvikt blir langt mer alvorlig i nasjonal sammenheng en ugjerningene 22. juli 2011.

 

·     Matvare eksemplet i "Matvaretabell" dekker, i følge fagfolk på ernæring, det mest basale behovet for 1 voksen person i 12 mnd.

 

·     Varene lagres tørt i matbod (eller i plasttønne) og ved en temperatur lavere enn 15 ºC.

 

·     Utgiften til vedlikehold av lageret er svært liten om du bruker av lageret samtidig som det etterfylles (dvs rulleres). Lageret blir da å regne som en nesten gratis forsikringsordning. Har du ikke selv mulighet, eller lokaler til et slikt lager av mat, kan kanskje naboen være med på å etablere et felles lager.

 

PS - Det refereres flere steder på denne hjemmesiden til bl.a. tidligere statsminister K. M. Bondevik og også brev korrespondanse rett etter 2000. Når KMB per i dag ikke innehar denne posten, er det for så vidt ikke betydningsfullt - siden situasjonen ikke har bedret seg. Situasjonen har siden da økt i alvorlighetsgrad når det gjelder Norges matvarelagre. Og landets statsminister (2011) innrømmer nå at beredskap nok ikke er der vi står sterkest etter at svakheter både i strømforsyning, militæret og politiet er blitt dramatisk blottlagt. Hva ville skjedd om matimporten ble avstengt på kort varsel?
Dagens Statsminister har fulgt arven fra Bondevik og Stoltenberg,