Hvorfor lagre?

    Oppslaget under viser i klartekst hvordan en nasjon, i dag på 1,4 milliarder mennesker,
     så alvoret i situasjonen i 2005 og dermed understreker hva World Watch
     Institute skrev! I dag eier Kina rundt 50 % av internajonale kornlagre!
     Situasjonen i dag er værre - store land som Kina, India, de fleste araberland
     og Europa er helt avhengige av mat import.
(Se her fra 2020: Statlig matlagring er billig og avgjørende viktig)