Hvorfor lagre?

 

    Oppslaget under viser i klartekst hvordan en nasjon på 1,3 milliarder mennesker
     nå begynner å se alvoret i situasjonen og dermed understreker hva World Watch
     Institute skriver! Dette vil selvsagt etter hvert influere på norsk tilgang av  
     matvarer.