Troens første artikkel – og troens gode strid!

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.05.24

I troens gode strid strider vi for selv å være i troen med Ordet og bønnen, strider for å utbre evangeliet til jordens ender - rive ned tankebygninger som reiser seg mot Bibelens tanker - tanker som vil innta våre og andres tanker og hjerteliv. Får de utbredelse og makt, vil de etter hvert forandre kultur og politikk som ødelegger menneskene, familiene, kulturen og oppløser nasjonen vår til slutt. 1. Pet.,3: "15 og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt,-" Jesus sier at følger du Han skal du bli forfulgt! Da trenger du forsvar på flere måter. Spørsmål og angrep - utfordring av Skriften, trosgrunnlaget - kan komme på mange områder og på mange måter.

 

Den skotske teologen John Macquarrie sier: ”Det som ligger under enhver teologisk diskusjon - er det mest fundamentale spørsmål: om Gud virkelig eksisterer. Uansett i hvilken fasong kristen tro fremstilles, kan den ikke eksistere uten en tro på Gud.”

Derfor lyder det i starten på vår bekjennelse: ”Jeg tror på Gud Fader, den allmektige — himmelens og jordens skaper!

Derfor sier også Paulus i 2. Kor. 3 ”For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festningsverker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.” Tankebygninger fra verden, ja!

Derfor angripes det nå på troens fundamenter i et formidabelt skaperopprør fra Gud som skaper av nasjonene forat vi skal søke Gud (Ap. gj. 17) og videre utover - Frankfurternes kulturopplegg er farlig og effektivt.

Derfor brukes den prestisjetunge vitenskap og naturvitenskap - falskelig kalt så - i angrepet på hele Vestens fundament: Gud som skaper og styring av alt liv. Man orker ikke å gå utenfor leiren og bære vanæren i dette rivingsarbeidet - og så gror ugudelige tankebygninger (ideologier) opp og skaper den kultur og det samfunn vi nå må leve i med våre barn.  Det går en klar linje fra religion / ideologi - til kultur - til politikk fullstendig på avveier som ikke vil eller kan ta vare på land og folk. Intet hus - heller ikke Det norske hus - kan bli stående når fundamentet rives nesten uten motstand av kristendomsforsvarere. (Apologeter.) Tenk om man kunne begynne med å tenke rett om Guds allmakt som Han selv sier det om Skapertiden i 2. Mosebok 20. 11: ”For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” (Det hebraiske ordet for dag er YOM—og slått fast er dag à 24 t.) Heller ikke Guds skapelse av nasjonene i Ap.gj. 17 våger man å stå opp for - men jatter med verden og deres internasjonalisering og globalisering - heller ikke et ”Grunnlovsvern om kvinne og om mann” og heller ikke familien, nasjonens fundament mot alt som vil rive det i Norge i dag.” Ora et labora. Be og arbeid!!


En av våre store diktere Ibsen, men også Edv. Bull, n.f. i Ap., var helt klar på hva opplegg de stred for - bare hør på Ibsen i talen om revolusjonsopplegg. Han sveiper klart innom Guds Ord også:
Til min venn revolusjons‑taleren!

"De sier, jeg er bleven 'konservativ'. Jeg er hva jeg var i mitt hele liv. - Jeg går ikke med på å flytte brikker. Slå spillet over ende; da har De meg sikker.
En eneste revolusjon jeg husker som ikke ble gjort av en halvhetsfusker. - Den bærer for alle de senere gloriene. Jeg mener naturligvis syndflodshistorien.
Dog selv den gang ble Lucifer luret; ti Noa tok, som De vet, diktaturet. - La oss gjøre det om igjen, radikalere; men dertil kreves både menn og talere.
I sørger for vannflom til verdensmarken. Jeg legger med lyst en torpédo under Arken."

For mange år siden kom det en kjent mediemann innom kontoret, og jeg avleverte noen apologetiske tanker i retning av Ibsens dikt. Jeg ble stoppet av en meget ivrig mann. Han kunne det utenatt (by heart), husket det fra sin gymnastid. Kulturen med skribenter, talere, politikere - ikke minst fra Kulturdepartementet m.fl., har virkelig skaffet "vannflom til verdensmarken" hvor det nå gror opp helt forferdelige ting. Sjefsredaktør i Dagen - en av de få som tok kampen i "offentlig lende" - skrev et kraftig hefte mot agnostikeren, Dagbladets kulturred. Houm. Boken het: "Contra Houm". Han forklarte tvileren Houm at tvil kom av tvi - to - fra tysk zweifelen, "spaltad redd och delad". Var tvilen sann og ekte, kunne man ikke bli levende der - men måtte gå mot sammenbrudd og gjennombrudd til sannheten. Jeg kan ikke husket at Houm hadde noe svar på det. Men Dagbladet var stadig på kulturjakt etter kristen-folket, bla. statsråd Kjell Bondevik. Sånn er det bare!
Vi ventet storfint besøk av den franske kulturpersonlighet Andrè Malraux - ekspert på etruskerkulturen. Så skulle denne håpløse pietisten av en heimføing, Bondevik, ta imot han. V.L. var bedre orientert og skrev om Dagbladet: "Med et vrøvlehode foran". Bondevik hadde nemlig sin hovedoppgave fra Universitetet nettopp om etruskerkulturen. (Det meste etter minnet) Gutta (bl.a. teologen Berg med bæretillatelse av våpen, som feltprest, under krigen) møtte uredd opp som Paulus i Athen blant de mange filosofer og "vise" menn. Det er også del av vår strid så det blir armslag for sannheten for Ordet. Stortingspresident Jørgen Løvland stod på Eidsvoll i 1914 og siterte Ivar Aasen: "Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som vi vende og snu. Dei har gitt oss ein arv til å gjøyma, han er større enn mange vil tru.". De ga oss en stor arv som vi skulle ha voktet skikkelig for vårt folk - og ikke det frafalls og forfalls Norge som nå griner mot oss over den historiske horisont.