Strømmen - prisene -inflasjon og renter

 


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.04.24

 

Når man skal manipulere et folk i sin retning, skaffe seg makt over det, må mange av de fundamentale forandringer manøvreres under radaren eller prates bort. Sterke endringer som folket nok kjenner som et "ubehag i kulturen", men som de lite rår med f.eks. høyere strømpriser. De sparer og havner i matkøer og gjenbruksbutikker - for å overleve. Men maktbobla av politikere og byråkrater kjører sitt ideologiske løp - men en helt annen agenda enn folket ved en rekke anledninger har gitt uttrykk for at de ønsker. Makta - som dårlig delt nå - vil noe helt annet. Aldeles ikke nasjonalstaten, men internasjonal- og globalisering. Da må folket svekkes og manøvreres dit makta vil - koste hva det koste vil.

Strømmen er altså et glimrende eks på dette fordi nesten alt i samfunnet er avhengig av strøm i et mørkt og kaldt land. Her er nesten alt gjort avhengig av ren og velutbygd kraft etter fedrenes solide arbeid for folkets vel. Her har man satt inn internasjonaliseringa med å gjøre folkets kraftverk og linjer om til A/S og strømmen til en vare, som en kan eksportere. Prisene fyker i været og tapper folket vårt for store verdier og svekker det til større medgjørlighet osv. Prisene drives som nevnt i været, inflasjonen følger i betydelig grad strømprisene - og DNB må pliktskyldigst heve renten som knekker familiene. (Men glem ikke at damen i Statkraft sier vi må venne oss til at energi koster - mens hun har lønn til å betale den. Damen i DNB sier at vi må venne oss til å "lide", selv med en villa til 40 millioner.) 

Salgsargumentene med "grønt skifte" og "strømsikkerhet" holder ikke vann. Når et av partiene - og flere av de andre stryker de norske skogene i CO2 debatten - mister en tro på det de sier. Med norsk strøm og litt til - samt skogene, er vi C02 fri i Norge - men ikke Kina som bygger flere nye kullkraftverk i uka. Det blir ingen grønn global verden vi selger oss inn i. Når man bygger ut Fennefossen her lokalt - ikke slik at det gir maksimalt med kraft - men til et nivå så de får mindre skatt, da tror en aldeles ikke på grønt argumentet. Så registrer en fra utlandet at BMW og flere andre store selskaper blåser i Merkels "Energiwende" og går tilbake til produksjon av fossildrevne biler. El-biler fungerer dårlig, er forurensende og krever mengder av mineraler og barnearbeid bl.a. fra Afrika.

Men hvor fører dette vanstyret oss hen - når en plusser på en rekke av de mektige samfunns-forandringene - og vår svekkede åndelige status. Det virker som det settes opp snarer både her og der som svekker og driver folket mot en stadig sterkere og verre styring, og mer og mer av vår historiske frihet går tapt. Dette er en utvikling stikk motsatt den Norge fikk fra 1814 vel forankret i §§ og 2, 1837 med folkestyret, 1842 med tale- og møtefrihet samt 1905 som ga oss nasjonal frihet. Her slutter vi med ordene til Alexander Solsjenitsyn: - Vil man ødelegge et folk skal man bare kutte dets historiske røtter."

Flere toppjurister skriver om vår tapte frihet - nå nylig professor Graver i Aftenposten - hvor han ber: "det norske folk våkne opp!" "Når alle er "helt trygge" er ingen "helt fri"? Det er lovgivinga som legger opp til "autoritære tilstander så lenge "rikets sikkerhet trues." Regj. kan skaffe seg "all makt, fra økonomi til helse. Det er farlig." "- Regjeringen har allerede de fullmaktene den trenger i nåværende lovgivning". "Men det haster å vekke folks oppmerksomhet om hva som er i ferd med å skje. Hvis det forslaget dep. nå fremmer, er jeg redd det er for sent."

Skjer det - er det høyst forståelig - med den lavine folket utsettes for av alle slags påfunn som truer hjem og familie og arbeidsplasser.