"Pride" flagget kontra korsflaggene i Norden

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.06.24

Pride fra engelsk betyr stolt - i motsetning til nådens og ydmykhetens korsmerkede flagg som preger alle Nordens flagg m.fl. Det er selvfølgelig henvisning til Golgata med Guds store forsoningsverk ved offerlammet Jesus Kristus på korset. Men den frelsen mottar vi i ydmykhet som bl.a. søm den ene røveren som ba om "en tanke" når Jesus kom hjem til Sitt Paradis. Røverens ydmykede sjel fikk adgang til Jesus frelse på direkten. De ormstukne i ørkenen måtte bare ydmyke seg i tro, vende blikket mot kobberslangen og ble reddet. Da som nå er det "den ydmyke Gud gir nåde".

Pride`s "regnbue"-flagg er et forsøk på å legge seg kloss opptil Bibelens omtale av regnbuen som har flere sterke løfter som vi møter flere steder i Bibelen. Første stedet er etter Syndefloden og løfte gitt til Noah som ble reddet med de åtte sjeler i Arken. I 1. Mosebok finner vi i: kp. 9. v. 12 "Og Gud sa: Dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellem mig og eder og alt levende som er hos eder, til evige tider: 13 Min bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellem mig og jorden. 14 Og når jeg fører skyer over jorden, og buen sees i skyen, 15 da vil jeg komme i hu den pakt som er mellem mig og eder og alt levende av alt kjød, og vannet skal aldri mere bli en flom som ødelegger alt kjød.16 Og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt mellem Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden. 17 Og Gud sa til Noah: Dette er tegnet på den pakt jeg har oprettet mellem mig og alt kjød som er på jorden." Andre steder sier Skaperen står det at havet som druknet verden på Noas tid - ikke skal stige - en redsel som nå marer folket i det "grønne skifte" hvor mange av stolthetens flaggbærer befinner seg - ut tro på Gud og løftene.

 

Vi finner flere slike omtaler av regnbuen.

Denne buen - regnbuen - har 7 farger, hellig tall - mens pride flagget har 6, hedensk tall.

Regnbuen dukker også opp i NT i Johannes' åpenbaring 10 v. 1. "Og jeg så en annen veldig engel komme ned fra himmelen, klædd i en sky, og regnbuen var over hans hode, og hans åsyn var som solen, og hans føtter som ildstøtter;- og i Johannes Åp. Johannes' åpenbaring

4, v. 3 innfor Guds trone: 3 Og han som satt der, var å se til likesom jaspis og sarder sten, og det var en regnbue rundt omkring tronen, å se til likesom en smaragd."

 

Både Pride`s flagg og fremtoning - vitner etter min mening - om et kraftig Guds opprør - ikke ulikt Ibsens tale: Til min ven revolutions-taleren!

 


De siger, jeg er bleven «konservativ».           

Jeg er, hvad jeg var mit hele liv.     

                                

Jeg går ikke med på at flytte brikker.            

Slå spillet overende; da har De mig sikker.  

                                

En eneste revolution jeg husker,     

som ikke blev gjort af en halvheds-fusker.

                                

Den bær for alle de senere glorien. 

Jeg mener naturligvis syndflods-historien.   

                                

Dog selve den gang blev Lucifer luret;          

thi Noah tog, som De ved, diktaturet.           

                                

Lad os gøre det om igen, radikalere;             

men dertil kræves både mænd og talere.      

                                

I sørger for vandflom til verdensmarken.    

Jeg lægger med lyst torpédo under Arken.