Kommunal-, nasjonalmakt - og rettferdighet

 

Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.06.24

 

Basis og utgangspunkt: Makt skal brukes i et samfunn - men med rettferdige lover som følges. Det svekkes i Norge!

Og folkets eiendom - Norges sentrale naturressurser skal brukes og styres rett, men er under kraftig angrep nå i alt fra fritt hav og fisken, el-forsyningen bygd ut av folket,  matproduserende arealer av matjord og beiteressurser osv. J. Løvland og hans etterkommer sikret dem for Norge og bygdefolket ved foreløpig Kommune lov og Industri - Konsesjonsloven av 1917. 

Med maktforskyvningen oppover nå - er det ikke enkelt for lokale politikere å ta vare på sine innbyggeres liv, helse og eiendom. Kjøret er vel enda tøffere når ledelsen av nasjonalstaten vil globalisere og "det politisk korrekte" er kjøreplanen. Ingen suksess historie akkurat! Vi ser det ikke minst i strømsaken - en ressurs som driver det meste i landet vårt - og nå har "utvandret" til utlandet i store kabler og er "varen" på børsen med mange vikarierende argumenter.


Makten sentraliseres fra kommuneplan og oppover. En husker godt at kommunale ledere og mellomledere ble innkalt til 6 dagers kurs med Considium om omveltningen av administrasjonen med "Ny kommunelov". Stortingsrep. Torstein Slungård (V) uttalte om loven: - at man forvekslet mer kommunalt selvstyre - med ødelagt folkestyre. Folket og folkestyret (menneskelig hensyn) ble mer og mer koblet ut i styringen av landet og våre ressurser vi skal leve av og i. Først økte makten til kommunedirektør (før rådmann.) Og de igjen er selvsagt underlagt mer og mer av overordnede lover, minsket handlingsrom, med stadig nye regler og bestemmelser o.a. signaler.

La oss først nevne havet og de rike fiskebankene med mat og råstoff - noe av de siste i verden - som nå er underlagt kvotehandel. Folk med penger kjøper kvoter, selger videre til stadig større trålere, som etter hvert ikke leverer fisken til norske havner og arbeidsplasser - hvor fisken rettmessig hører til. Kystkulturen svekkes og går i oppløsning.

Landet vårt er kaldt og mørkt og trenger lys og varme og en liten områdefordel av strøm til arbeidsplasser, så vi har noe å selge i utlandet til konkurrerende priser.

Ser vi på hvilken makt næringslivstopper og politikere har, da de møtte statsråd Åsland og la fram sin nød for folkets hus og hjem og arbeidsplasser - var det i flg. pressen lite eller intet gehør for område NO2 som stor leverandør av kraft. Makten tillot seg endog å overprøve H. Retts avgjørelse i Fosensaken. Uhørt! I flg. Ny - energilov (1991) er strømforsyningen - som er folkets eiendom bygd for skattepenger - gjort om til en "vare". Alt omgjort til A/S hvor pengemakt og børsen rår, nærmest uhemmet av menneskelig hensyn som kommunene er pålagt å ivareta for sine innbyggere.

Blir en gammel og syk - noen også av deres "smartmålere" (AMS) - så tas det lite biologiske eller menneskelige hensyn med deres monopolmakt som leverandør på nettet. Det er jo bare ett nett - og det kan de true med å stenge - selv om man har betalt sine regninger punktlig i titalls år, og Forbrukerloven § 48 sier følgende: "Stenging kan likevel ikke skje hvis a.) det er fare for liv og helse eller betydelig tingskade, eller b.)  forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som åpenbart ikke er grunnløse."
Les videre. Monopolmakten kan prøve seg på rettferdighet og menneskelighet. Noen har solid dokumentasjon, likevel vil makta stenge!

I Sverige, Frankrike og Belgia er det helt andre holdninger. "Nye dommer i Frankrike og Belgia verner el-overfølsomme mot smartmålere" Domstolene i Fr. og B. lar ikke lenger el-overfølsomme som plages av smartmålere, i stikken, melder den tyske organisjonen Diag-nose:funk. De pålegger kraftverkene å levere ren strøm - altså uten "skitten strøm".


Nå går det filleveien med folks tillit og folkehelse etter vaksinekampanjen (Malone) og nå dette vanstyret av folkets ressurser om makten ikke innser at deres
første plikt er:
å ta vare på land og folk og bruke makten med rettferdighet.

Jeg har arbeidet med planlegging i flere u-land,  og mangel på rett forvaltning av naturressursene tok etter hvert livet av innbyggerne. Etter en hard rovdyrdebatt hvor jeg talte fra levra, kom en eldre ordfører bort til meg og sa: "Dei skjønar ikkje før dei svelt." 

Man kunne plusse på flere slik grove inngrep mot folkets eiendom, ve og vel. Vel var det kamp og strid i min tid som politiker, men ikke slik hensynsløs maktutøvelse som en er vitne til i dag. Jeg har selvsagt sett det som verre er - da jeg landet midt i revolusjonen i Etiopia 12. sep. 1974, og Mengistu tok keiseren og kvalte han personlig - og retten i det mektige riket gikk i oppløsning. Makta rådde, og folket ble brukt som råstoff. Men en slik utvikling med sterke totalitære tendenser skal Norge utvikle seg til.

En gammel historiker sa det slik: "syssa kan me ikkje ha det kara.!" Som tidligere jordbrukssjef i Nedre Setesdal gjennom godt 30 år - samt politisk arbeid i 12 år og frontalkollisjon med totalitær mediemakt - har en mer på lager om forvaltningen av vår felles frihet og naturressurser for å ha noe å leve av og miljø å leve i. NO2 - området Setesdal er en del av og er rikt på historisk frihetskamp vår første ordf. N. J. Tvedt til Jørgen Løvland og har mange slags ressurser - ikke minst neddemte grender og stor strømproduksjon - som kan skape det gode liv.