Kamp på naturretts grunn

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.06.24

Dagen startet med litt nytt fra radioen samt min daglige avisbunke som brakte meg midt inn i den ideologiske kamp som raser over hele Vesten, og nå fra Galdhøpiggen til flat-Jæren.

Det begynte med noen meget nysgjerrige kvinnestemmer på radioen. Det var observert en flokk kraftige unggutter på Galdhøpiggen med muskler, armene mot himmelen, anonymiserte ansikt, en slags vikinghjelmer osv. Hva var nå dette? De hadde visst gravd - med en viss uro, men ikke kommet videre. De var tydeligvis noe alarmert.

Avisene brakte opplysninger bl.a. to spalters bilde av 10 damer i forskjellig størrelse - noen inhabile og kritikkverdige - men nå "Historiske: Alle de parlamentariske lederne er kvinner." Erna i spissen - understreket; "Det er viktig med kvinner i alle rom der beslutninger tas" ytret hun i flg. Dagen 11.4.24. Hvor det er blitt av likestillingen - som også skal være viktig for beslutninger - er visst helt glemt. Likeså hjem og familie, barnefødsler og en viss demografisk overlevelse - ser det ut som det er mannen som må ta seg av. Hvordan det skal skje på naturrettslig måte - håper en at disse "parlamentariske ledere" snart får øynene opp for.

Uansett synes det å komme noen øye åpnere fra Galdhøpiggen - følg med - og flateste Jæren. Fra stormøte på Jæren lyder det (D. 9.4.) "Brynjar (33) samlet 350 for å advare om kjønn i lærebøkene" Huset til det lokale idrettslag ble prøvd leid, men de var redde - så Vigrestad misjonshus viste mot og åpnet sine dører for tale rett fra levra - om den naturstridige likhetstenkning m.m. og praksis som herjer i alt fra Guds navn, skaperverkets kvinne/mann og en rekke andre relasjoner. Som sagt her, ble det nevnt saker og ting så en eldre dame som enda har litt blyghet igjen - gjemte ansiktet mot fanget for en stund. Men en omsorgsfull taler sa at bilder ble ikke vist, men ordbruken var klar, og den trengs visst i dag for folket og mot den såkalte akademiske elite i den dype staten - som etter min mening - driver et bevisst opprør og nedrivning av den judeo-kristne verdiordning i alle relasjoner. Forholdet til Gud, medmennesket og forvaltning av Guds gode gaver i Skaperverket.

Denne Brynjar ble mottatt som en "helt" og talte etter hvert om biologi, om "biologiunder-visningen i gamle dager 2021" og fortsetter: " - forklarer at kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon. Det er like umulig for meg å bli hunkjønn som å bli en struts." Tenk det Hedda! Folkelig tale, men biologisk korrekt. Her var ikke plass til mange kjønnsidentiteter og felleskap med transer etc. i dusjer, på idrettsbaner, osv. Utmerket når Østrem sier om dagens skolebøker: "en ideologisk forståelse av kjønn." Vi vet jo hvor dette opprøret kommer fra - også hva ideologien heter. Det er mer enn merkelig at man ikke hører noen kraftige salver fra teologer i kirke og misjonshold - men ok. det er lekfolket som igjen og igjen må rydde opp på sannhets grunn. Jeg minnes Sven Foldøen, O. G. Ueland m.fl. Det var en lyst å lytte til de gamle høvdinger som talte fra både levra og hjertet. De ville folket vel!

Da undres en ikke over at de møter motstand på Jæren. Hør bare. For mange år siden var fylkeslandbrukssjef i Aust Agder, A. Eskildt,  på Jæren med alle sine kommunale jordbuks-sjefer. Vi avsluttet på Forsøksstasjonen sammen med lederen som også var austegd.  Sjefene var kamerater, så Eskildt spurte hvordan han hadde blitt mottatt på den høyproduktive Jæren. Svaret var: De hadde gjort som jærbuen. Dyrket ny jord og hatt fulle uthus og fulle innhus. Skikkelig bærekraftig kultur som holdt Norge oppegående og i full fart.

Men avslutningsvis bør en totalt forlate den litt muntre tonen - for mangt over hele Vesten signaliserer at nå har man fått mer enn nok av denne ideologiske ødeleggelsen av alt fra vårt forhold til Skaperen, kvinne/mann, hjem og familie, oppdragelse i barnehage og skole og forvaltning av Guds gode gaver som vi skal leve i og leve av.

De nevnte signaler er ikke alene. Folket en rekke steder i hele Vesten - ser jo at "det går den veien høna sparker" - og etter hvert så kraftig at barne- og menneskeliv, familieliv - ja etter hvert arbeidsplasser og nasjoner ødelegges. Om ikke de ideologiske akademiske kreftene stopper opp med sin forførelse - så tyder mye på at folket nærmer seg en smertegrense, organiserer seg og soper det hele til side. Håper det skjer på den rimelig fredelige måten som haugianerne gjorde det, og bondetinget i 1833, da bondevettet fikk makt og ga oss den rette frihet og orden i samsvar med Skaperrett og naturrett. "Skal man ødelegge en nasjon, skal man kutte deres historiske røtter." sier en kjent russisk forfatter. Så pass opp!