Fosterdrapskampen fra Moster til Stiklestad

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.06.24

 

Historien minnes og feires - Moster 1024 - og kristenretten innført i Norge. Rettssamfunnet er ikke en ubetydelighet. Sir Winston Churchill lovpriste jødenes store lov kodeks fra Sinai. Den lyste opp og viste vei i syndefallets dype mørke både for enkeltmennesket og lovgivningen i nasjonene. Nå kom den til Moster og Norge. Vi gikk fra hedenskapets destruktive mørke til et gryende lys og nasjonen med fremtiden. Etter hvert ble det "Tusen år med Jesus Kristus, gikk vårt folk i tro, synd ble byttet ut med nåde, retten her fikk sette bo."

Olav Haraldsson - Hellig Olav - aktet på loven fra Moster til Sul gard og slaget på Stiklestad. På Sul gard møtte han ei lita forvirret jente. Og etter hvert fikk han oppklart at høvdingen hadde satt tommelen ned for barnet moren fødte - og hun måtte bære det til skogs til rovdyrene. Ikke rart det gikk rundt for veslejenta. Men Olav fikk oppklart saken og hjalp jenta. Og disse folkene omtaler vi som rå vikinger. Vel,  Mosterloven forbød utsetting av barn.  Så gikk turen til Stiklestad, en mektig og underlig fortelling - om nederlag som ble til seier. Endog Tore Hund - Olavs banemann - kom i dyp anger og reiste til Jerusalem på botsferd og ligger begravd der. I boken "Langsomt ble landet vårt eget" skildres utviklingen grundig, en bok basert på flotte radioforedrag og spredd til alle 9. klassinger i sin tid. Stiklestadspelet er også en mektig opplevelse.

 

Så går det 1000 år, og man skuer tilbake til senere oppgjør på Stiklestad. Børre Knudsen skulle fengsles p.g.a. en sak relatert til fosterdraps-kampen. Morten Selven - en dyktig organisator - fikk ordnet med stort telt. Da de skulle reise det - var det slik blåst at de måtte krype under duken og be - og det stilnet. Så kom dagen. I inngangen stoppa ei lita dame fra TV2 meg og ville vite om "jeg ville ha kvinna tilbake til kjøkkenbenken"? Jeg svarte som sant var at jeg nettopp hadde laget en rett ved kjøkkenbenken - og gikk. Sveinung Lianes åpnet med Ordet fra Hoseas 10: "Retten skyter opp som giftige urter på markens furer" - og "brøytet god vei" før mitt innlegg hvor jeg ikke kunne unnlate å minne om en NRK-melding på morgen-kvisten. Det var skutt en bjørn i sauebygda Lierne, og Inn-Trøndelag politikammer sendte opp 18 mann for å etterforske DRAPET! Og her stod vi samlet om Børres fengsling og fosterdrap av tusenvis av uskyldige små. Det er mest så man ønsker seg tilbake til Moster. Fra 1024 bygde man dette vidunderlige Norge som munnet ut i misjonsbasen Norge med Ordet til verdens ende - og nå. Ja, du vet!!

 

Hva brakte oss dit? Ikke minst at vår judeo-kristne arv og tankebygninger ble revet ned av målbevisste ideologiske krefter og møtte lite kristendomsforsvar. (apologetikk) Så de fikk herje fritt - ikke minst inn i de akademiske miljøene som skapte en kulturrevolusjon ovenfra og inn i institusjonene med sine "kritiske teorier" og "legalitetsprinsippet". (lov) Resultatet ser vi. Det går en blodrød vei fra ideologi - til kultur - til praktisk politikk.

Ikke før var vi ferdig i teltet, fikk jeg merke de ideologiske kreftene. TV2 skulle ha meg med ut i nærheten av støtten av Hellig Olav til et intervju. Ok. vi kjørte dit. På veien antydet han til meg at vi var veldig konservative - jeg tror han antydet litt brunt også. Da hevet jeg stemmen til "den unge mann" at nasjonal-sosialismen var ille. Å være nasjonal og sosial var godt - men når man laget nasjonal-sosial-isme ble det det verste svineri verden har sett - sterkt i slekt med en mektig EGO-ISME. Og man kan gjerne tilføye: - isme på nasjonalt og etter hvert globalt plan - tankebygningene var endog alliert med den muslimske verden.

Så ser man fram til hva Staten vil finne på. på Stiklestad i 2030. Vil de moteriktig rive Olav av sokkelen på en eller annen måte - eller vil de hedre og gjeninnsette KRISTENRETTEN? "Løft flagget høyt, det gamle korsets fane, til fritt det vaier over Norges land."