Farlig miks: vind- og vannkraft

 

 

Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.05.24

 

Det har vært en stor kraftkonferanse som nærmest har tatt av, - i flg. Setesdølen 7.5.24.

Mer vindmøller og siste turistfossen skal bygges ut - uten å nevne en meget farlig side ved vindkraft koblet til balansekraften fra vannkrafta. Vindkrafta slår seg av og på etter vinden i området - og da må vannkrafta følge den.

Om dette skriver Per Arne Moen - NTNU utdannet og har bygd vannkraft i 20 år.  Når de bygger, reparerer, "stopper de vannet i trykksjaktene" - og når de slipper på vannet igjen oppstår "et voldsomt støttrykk." Han skriver: "Gjentas det, oppstår svært kraftige trykk og sug krefter som river ut fjellblokker og sikrings betong i tilløpstunnelene inn mot turbinene. Da må man inn og renske så ikke steinblokker og betongrester kommer inn i turbinene og ødelegger kraftstasjonen.» 
Og han forsetter: "Når vindkraft nå skal inn i systemet, gjentas denne operasjonen flere ganger daglig. I et anlegg på Vestlandet med flere turbiner har denne prosessen skjedd rundt

2 000 ganger bare det siste året og truer nå sikkerheten til anlegget og stabiliteten i tilløpstunnellene."
Vi får også informert fra kilder at bilder inne fra tunellene viser store skader med steinblokker og løse betongflak fra sprutbetong. Dette blottlegger også svakhetssoner og ustabile partier og øker nedfallet. Hafslund (Norges nest største kraftprodusent ) har nå tatt opp dette som et alvorlig problem. Og en konklusjon blir at vindkrafta kan ødelegge våre vannkraftverk.


En kjenning informerer om følgende: "Når det videre gjelder vannkvaliteten, er det slik at for å unngå for stor slitasje på turbinene er alt over siltkornstørrelse uønsket inne i kraftstasjons-hallene. Slitasjeeffekt avhenger også av kvartsinnhold i løsmassene. For å unngå sand, grus og stein/betong inn i stasjonene, bygges sandfang. Disse må tømmes med jamne mellomrom. Det nye er at disse må tømmes stadig oftere. Sandfangene er store basseng som ligger i enden av tilløpstunnellene ved inntak til turbinene. I større kraftverk kan de ha volum på flere tusen m3. Mindre kraftverk har ikke sandfang. - Med økende vindkraft inn på nettet vil dette være et økende problem. Dette er stort sett oppstått de seneste 3 åra. 2000 stopp utgjør ca 3-400 stopp per turbin eller ca 1 per dag. Men et ekstremt eksempel er en av turbinene på et av Norges største anlegg med 800 stopp eller nesten 3 per døgn."


Medfører dette tilnærmet riktighet - er det jag etter stadig mer vindkraft mot vannkraft farlig for vår flotte og stabile strømforsyning fra vannkraftverkene.

Det som er ille, er at vi har mistet kontrollen med vannkrafta etter Ny-energilov i 1991 hvor man gjorde folkets eiendom til A/S og en vare, bygde kabler til utlandet og koblet seg på børs som måtte gi disse forferdelige strømpriser som gjør folk fattige og knuser bedrifter. Merkels Energiwende er og blir en katastrofe som vi er koblet til.
Det er et faktum at der er to ting man er helt avhengig av: energi og mat. Energi hadde vi god dekning av -mat og matforsyning er det verre med som ytterligere svekkes av strømpriser.

CO2 saken er ikke noe problem for oss med vår vannkraft og om man regnet med at skogen opptar ca 50% av CO" i Norge - og som man stort sett dropper i sine globale drømmerier.

Tidligere statssek. i Olje og energidep., Tamburstuen reiser nå rundt med et utmerket foredrag om hva som har skjedd - og etterlyser forhandlingskraft for å forandre avtalene om strøm til Europa. Vi har utmerkede forhandlingskort som leverandør av 23% av gassen til Europa - men strømmen vi leverer utgjør under 1% av deres forbruk. Nå trenger vi handlekraftige folk som vil Norge og folket vel!

Dessuten undres man på hvorfor man fortsetter med det "grønne skifte" politikken nå som Europa og "Klima ikke omtales i EUs femårsplan" ikke i det hele tatt, som før var et sentralt punkt. Endog miljøbevilgninger omdisponeres til ammunisjon - om jeg ikke husker feil!