Dag Hammarskjøld, Karlstad og Jørgen Løvland

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.04.24

 

Dag og Tid 12.4.24 har en interessant helside om Dag Hammarskjøld - FN`s gen.sek. og en film om hans liv, virke og endelikt. Bl.a. skriver prof. Hagtvet om D.H.s inspirasjonkilder som var både kristne tenkere som Thomas Kempis, M. Eckhart m. fl., og mot slutten kommer det: "Kan hende er det en indre sammenheng i denne mannens liv og gjerning. Då Hammarskjøld kom til verda 29. juli 1905, var far hans, seinare statsminister og landshøvding i Uppsala, Hjalmar Hammarskjøld, i Karlstad for å forhandle fram freden med Noreg. Det kunne gått riktige gale den gongen."

Han hadde nok med seg mye av fredsarven fra sin far, som Jørgen Løvland omtaler meget fint fra forhandlingene i Karlstad der J.L., H.H., Chr. Michelsen og Sveriges statsministeren var med.

"Det kunne gått riktige gale", men gjorde det ikke. Saken kom helt på spissen,  og J.L. tok opp klokka og la den på bordet, skrev noen. Han ble spurt hvorfor - og svarer at han ville merke seg det nøyaktige tidspunktet for krigsutbruddet. Det ble det ikke noe av. De delte seg i to og to. J.L. og Hj.H., noe J.L. tydelig satte pris på, for han omtale Hj.H. som den klokeste av dem. De forhandlet, og mot slutten kom de inn på koner og mødre som satt hjemme i angst og gråt for sine ektemenn og fedre. Da løsnet det, og det gikk raskt mot frihet og fred. (etter minnet)

Noe aldeles unikt i verdenshistorien - som J.L. aldri ville ta æren for. I en seinere feiring av Karlstad-forhandlingene uttalte Michelsen at "- vi gjorde det godt vi karene i Karlstad". Da kom det klart fra J.L. "- Eg skal seie deg det eg farr at det var ikkje me karane i Karlstad - men dei truandes bøner som redda Noreg i 1905." Det var litt av en arv Dag H. fikk med seg fra sitt hjem i sitt viktige arbeid for verdensfreden. Gode minner i ei urolig tid. (Etter minnet fra bl.a. "Menn og minner", "Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905" og en rekke brev.)