Ressurskamp og ressurskriser

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.01.23

 

Rundt 1967 ble Per Borten statsminister, og ganske umiddelbart satte han ned et Ressursutvalg med Trygve Haugeland som formann og flere dyktige medlemmer.

Tankegangen deres var at det kunne bli "skjebnesvangert" for en nasjon ikke å ha oversikt over de ressursene som skulle skaffe mat og råvarer, husker jeg de skrev. Arbeidet gikk sin gang, og Per Borten nevnte utvalget i de fleste nyttårstaler - kanskje ikke alle. Så viktig mente han den var for land og folk. Meldingen - et solid verk - ble overlevert samme dag Borten gikk av i 1973. Saken kan du lese om i T.H. biografi, og Meldingen har jeg ennå.
Men Meldingen puttet Ap. i en "skuff" og laget etter hvert et Miljøverndep. - noe Haugeland sa til meg i en misjonærsamling i Kristiansand - at ikke var deres ønske. De ville ha et Ressursdep.

Så er vi der vi er i dag - da alt blir omgjort til en "vare" som det gjøres penger på - endog matjorda en ikke kan selge - valser en ned med prosjekter som det kan bli penger av - på tross av at vi har en pengemengde staten aldri før har hatt. Og heividdene - beiteressurser for vilt og matnyttig dyr - smadres med vindmøller, og fiskeriene - en av de siste store fiske- og proteinressurser i verden - går samme veien. Enda er det ikke nok - og folket glemmer de. Ressursene raseres til havs og til lands med rovdrift etter merkelige ideologiske oppskrifter - samtidig som folket i økende grad fryser og sulter og har problemer med å betale regningene. El-ressursene, slitt opp av fedrene - nå omgjort til A/S - en helt sentral ressurs som innvirker på nesten alt når den feilforvaltes som nå. Dette er intet mindre enn vanstyre! Planlagt og villet eller ren dugløyse? Tidligere sjef for hæren - Mood - uttalte nylig til Nationen: Mat er viktigere enn våpen.

De gamle  - fedrene - som bygde landet og tok vare på folket, sang bl.a. "Kunnskap skal styre rike og land,-". Når en hører skravla går i dagens debatter - minnes en de ironiske merknader om at man lar munntøyet gå før hjernen er innkoblet. Dessverre hører en den slags endog fra toppene som man med stor sikkerhet skjønner at snakker mot bedre viten.  Det var en som en gang sukket: "Hjelp meg å holde min munn lukket inntil jeg vet hva jeg snakker om." Ikke noe dumt ønske! Skal det måtte gå så langt som en gammel ordfører sa til meg etter en skarp rovdyrdebatt: "Dei skjønar ikkje før dei svelt."

Vel - bare denne korte kraftsalve en morgenstund før jeg setter meg ned med ca 400 s. om "Usikker vitenskap",  hvor en av USA`s fremste forskere tar for seg klimakrisen m.m. og avslutter med rolige og saklige forslag i 15 pkt. om hva som må gjøres.  Den er en liste for hodet å lese.