Mat fra norske arealer

 

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.07.23

 

Fokuset på og betydningen av norsk matproduksjon inkl de viktige grønnsakene øker.


5. juni 2023 ble det avholdt et internasjonalt webinar med tema: «Forbedre kunnskap, ferdigheter og kapasitetsbygging for å sikre plantehelse i mer bærekraftige landbrukssystemer».

En god del av fokuset var dette med tilgang på gode effektive tiltak mot ugras, skade-insekter og soppsjukdommer – og da ulik kjemi og biologiske tiltak som bakterier, sopp o.l.

Vi skal fra de ulike foredraga legge merke til at det der ble nevnt at om det virkelig ikke ble fortgang på tilgangen på midler som virker, når man faser ut kjemisk plantevern i stort tempo, vil matproduksjonen i EU falle. Fra et av foredraga, fikk vi høre følgende:
«Slik situasjonen er nå, forventes landbruksproduksjonen i EU å falle betydelig på grunn av manglende innsatsalternativer (Noleppa og Cartsburg 2021).»


På spørsmål om det fallet var estimert, ble det svart, at det var vanskelig – men de som hadde gjort det anslo et fall på fra10-30 %. I tillegg ble det nevnt at EU ønsker å ta ut 10 % av matjorda for å bruke det til å øke det biologiske mangfold. På toppen av dette opplever vi alvorlig tørke i deler av EU, spesielt i Italia og Spania.
Det skal ikke alt for mye tenkning til for å forstå at enhver kilokalori vi kan dyrke på norsk jord er og vil bli av stor betydning. Det vi hører fra webinaret over = sult.


Norske matprodusenter (og kanskje Stortings- og regjerings folk?) fikk også kanskje med dere at det ble fremlagt en Totalberedskaps-rapport (NOU 2023/17 «Nå er det alvor») 5. juni 2023 av tidligere general og forsvarssjef Harald Sunde – et sitat fra han var følgende, side 34: «Norsk matproduksjon er viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. Samtidig er Norge avhengig av å importere mat og fôrvarer. Men vi kan ikke lenger være sikre på at de internasjonale forsyningskjedene alltid vil være velfungerende. Det er derfor nødvendig å styrke vår selvforsyningsevne, forstått som evne til å dekke matvarebehovet med innenlandsk produksjon og norske råvarer.»

 

Relatert sak
Bioforsk Rapport 2013/08/151 (Rapport som har kartlagt 12, 5 mill. daa jord som IKKE er dyrket i Norge. Vi har et stort potensiale i økt selvforsyning og beredskap. Dette er arealer på norsk jord. Laksen vi produserer, er basert på nærmere 90 % importert fiskefòr og er ikke beredskap!)