Mat-debatten fosskoker i spaltene

 

 

Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.09.23

 

Ikke noe rart at "grytene koker" og koker over fra tid til annen, bl.a. i Aftenpostens spalter m.m.fl. Bonden - jordeieren - som den frie og selvstendige som produserer livsnød-vendighetene - men og fryktet av maktene som derfor vil styre dem og deres produksjon og behandler dem som et "nødvendig onde." Staten setter ned Kostholdsrådgivere, og etter hvert samordner de med NLR (landbrukets rådgivere). Makta rår! Med "grønt skifte" o.a. tvilsomme hypoteser - rykker de oss inn på livet og endog opp i matfatet vårt.  Kostholds folkene er rykende uenige og vil fokusere mot "ultraprosessert" mat hva nå det måtte være? Det kan nemlig være så mangt. Men selvsagt må vi få mat som lages "fort og gæli". Kona bort fra kjøkkenbenken har runget over nasjonen i årevis - for fort måtte det gå med maten - hun skulle på jobb til langt viktigere arbeid må vite. Her gjaldt det penger - men hva med liv og helse? Ja, det gikk gæli på mange måter. Helsestatistikken er ikke just lystelig lesning i et pengekjært land. Ikke ble det barn av hardkjøret heller - ja nasjonen utslettes, sies det (1,4 barn) og den ene kvinnelige minister etter den andre, legger hodet på skakke, smiler vennlig og sier vi må få flere barn.  Liv og helse og fred og ro i heimen - nevnes lite og kanskje ikke i det hele tatt.

Ja, hva skjer. Man smokker sammen, helst kjøper en eller annen rett som smaker godt med mye fett, sukker ja, riktig smakfullt - og attpåtil i meste laget med salt. Den rene giftblanding altså. Så har man tid til å gå ut i striden og blande seg inn i bondens drift, kuas metanraping, og rovdyrets overlevelse - m.a.o. et meningsfylt liv i medias sentrum. Sammenheng og helhet for det gode liv og helse for familien og bonden vet man lite om - bare man er engasjert og blir sett. Av og til minnes en en kjent forfatters ord: "Hjelp meg til å holde min munn lukket til jeg vet hva jeg snakker om." Men nå begynner ropet å lyde: Tilbake til kjøkkenbenken og hu "Marte Svenneruds" åpne, varme favn som ropte ut: "Eg tek dei alle, sju eg."  Så feminister - våkn opp til videre dødskamp.

Men hva med innholdet i maten da? Min gamle meget dyktige prof. på Ås uttalte alt i slutten av sekstiåra at det var sukker og margarin (den gang) som hadde ødelagt norsk kosthold. Ingredienser som gjorde at man kunne slippe unna kjøkkenbenken, og kjedene ordnet det "fort og gæli" med mye sukker og fett.


Men bakenfor der var det en høyst revolusjonær Karl Marx som tydeligvis hadde forstått en del av det materielle: "Du blir det du spiser". Men som frafallen jøde, hadde han nok ikke "suget det av eget bryst". For da Skaperen via Abraham, Isak og Jakob og hans sønner hadde fått skapt seg et folk i Egypt, og Moses var lydig og førte dem ut og over det Røde hav - var nesten det første han ble ledet til, var å motta: De ti bud. Rettsgrunnlag for enkelt-mennesket og nasjonen, som skulle bli forbilde for de judeo-kristne nasjonene. Slikt et grunnlag fikk ingen andre enn Israel, sies det i Salme 147. En rett frihet og orden!  Men Skaperen hadde dyp omsorg for livet han skapte. Og i 2.Mosebok 2. Moseb. 15,26 gir Gud folket løftet: "Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge." En amerikansk lege, dr.McMillen skrev "Ingen av disse sykdommer" en virkelig grundig bok om hva Skaperen sa vi kunne spise og ikke spise, karantene, hygiene, omskjærelse av guttebarna på 8.dag for å unngå livmorhalskreft, osv. osv. Helt prinsipielle meget gode råd for å holde smitten fra livet og styrke kroppen med rett mat, og mange gode råd for liv og samliv og mental helse. Mange følger rådene den dag i dag. Her er det aldeles ikke forbud mot drøvtyggere, de "med klauver som er kløvd helt gjennom" - et fabelaktig sorteringssystem - altså aldeles ikke forbud mot "rødt kjøtt". De fores av ikke smittefarlig gras og lauv. Advarsler er det derimot mot bl.a. svinekjøtt som da var bærere av farlige sykdommer, og konkurrerer i matfatet til folk. (korn) Og det advares mot en rekke andre krypdyr som det nå skal lages menneskemat av til erstatning for proteiner fra "rødt kjøtt.". Les deg grundig opp på 3. Mosebok 11, 1-47 og en rekke andre Skriftsteder for menneskelig helse. Skaperen og Hans visdom må igjen plass.

Kong David visste vel også en god del om kosthold og helse når han uttalte seg som Paulus siterer han på i Rom. 11, 9.: "Og David sier: La deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem!"

Han visste godt at man ble hva man spiste, og jødene ville ikke gjøre seg urene med mat, som var en stor Skapergave for det dyrebare livet. Skaperverket skulle forvaltes og utnyttes rett og godt for mennesket, skape det vi trengte og ikke ødelegges.

Ikke rart det fort fosskoker over i "matdebatten" med en "energikilde" under debatten som mange ikke vet, men de fleste aner. Nei, la oss heller lese og lytte til Skaperens råd - Han som skapte himmel og jord. Han hadde og har slik omsorg for det falne menneske at Han ga dem lover for et mest mulig velordnet, bærekraftig rettssamfunn og hvordan vi skulle ta vare på livene våre ellers. Han som med den "røde tråd" gjennom hele Skriften lærte oss om Skaperen som endte på Golgata (endog støttet av skriftlærde) med Hans enbårne sønn korsfestet. Offerlammet. Til fulle viste Han sin bunnløse kjærlighet og omsorg for oss for å redde oss gjennom livet og inn i Hans evighet og ikke ende i fortapelsens gru.