Klimakalkulator uten perspektiv


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.02.23


Nå kommer miljøfantastenes fremstøt mot husdyrbøndene. Det kjøres ut gjennom landbrukets rådgivnings apparat m.fl.? Jeg betviler sterkt at de har så mye greie på det "grønne skifte" at de kan redegjøre for fotosyntesen og CO2`s betydning i den sammenheng. Skogens betydning regnes også sjelden med. Og med hensyn til drøvtyggervommas fantastiske egenskaper står det knapt bedre til. Men bestemme skal de om de så kjører matforsyninga over ende og må fôre det norske folk med malt pulver av kakkelakker og div. mark o.a. kryp med proteiner som kan være direkte helsefarlig - som for eks. spike proteinet er det i mRNA C-19 vaksinen.

Proteiner er ikke noe å leke med. Nå er dette pulveret godkjent i Europa for tilsetning i brød - og Meny har visst i flg. nyhetene startet med den slags brød. Å bære meg! Nå skal globalistene til å redde kloden med sitt "grønne skifte" - ikke minst i samarbeid med rikfolk som Bill Gates - USA største jordeier -  som tydeligvis har tenkt å sikre seg normal kost.

Men så tilbake til den norske bonde og hans prompende og rapende husdyr som nå skal plages. Det gjelder både ku, kjøttfe, sau, geit - kort sagt de som skaffer oss rødt kjøtt som skal være både helsefarlig og umoralsk å legge i seg - selv om det er spist med godt resultat i tusener av år. Hvitt kjøtt fra gris og kylling skal være langt bedre selv om de fortærer store mengder korn som er menneskemat - mens de andre lager menneskemat av det vi ikke kan spise, graset. Allerede nå er mange norske gardsbruk ute av i drift - slik at det er flere øde bruk enn under svartedauen. Ikke glem det om sulten knakker på døra di en dag! 
Husk også på at bonden forvalter ca 210 000 melkekyr, ca 110 000 ammeku, annet storfè ca 550 000, ca 930 000 vinterfôra sau, pluss lam fra beite, totalt ca 2 mill. og ca 35 000 melkegeit, flotte "slåttekarer" for å gi oss god mat og holde vårt vakre kulturlandskap åpent.

Gjengroing er et stort problem i et land hvor gras er eneste vekst vi kan dyrke på ca 60 % av den dyrka jorda. I tillegg har vi utmarka som gir masse kjøtt fra beitende husdyr. Skal dette etter hvert bare stå og gro igjen - med en vanvittig politikk som kan minne om det grønne vanstyret i Tyskland, som endte med at kullkraft nå settes i full drift igjen - uansett "grønt skifte" og med "Die Grüne" i topp posisjoner i tysk politikk. Når man møter virkeligheten, blir tullet bare sopt bort. Merkels "Energiwende" ble virkelig et vende-punkt - som Norge rotet seg bort i. I flg. Nationen er det enkelte tyskere som sier seg "forrådt" og bånda til Kreml for nære. Det stinker ideologi lang vei - verre enn storfè rap og promp - men det er en annen sak.

Så langt om alle husdyra og landskapene våre. Men hva med alt viltet av elg, hjort, rådyr og rein som driver på samme vis som våre husdyr: promper og raper metan. Vi har mange av dem: elg ca 150 000, hjort ca > 250 000, ca 150 000 rådyr og ca 250 000 reinsdyr som gir oss store mengder utmerket rent, rødt kjøtt hvert år. Skal det slaktes ned alt sammen så heiene blir uframkommelig p.g.a. gjengroing - bortsett for de som sprenger veier til vindmøllene sine.      

På norsk fastland produserer vi > 300 millioner kg kjøtt årlig (Kilde: Her). (Oppdrettsfisk tilsvarer ca 1 500 mill. kg,  og eksportert villfisk utgjør ca 1 700 mill. kg. (+ kg spist på innenlandsmarkedet) Kilde: Her
De mørklagte akademikerhjerner må ha meg unnskyldt, men dere minner meg farlig om Erasmus Montanus (latin må vite), Holberg,  som  overbeviste mor Nille om at hun var en sten - inntil det kom en militær og marsjerte "latineren" ned på jorda igjen under hyl og skrik. Jeg håper det ikke er det som må til for å få det mer jordnære bondevettet på plass i drifta av Norge. Det lysner ikke i øst - det mørkner!