Trump eller Biden eller - og tiden?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.11.22

Spaltemeter er skrevet om saken - ikke minst om Trump - ofte en sammenblanding av person og sak iblandet litt teologi. Men enda merkeligere er det at mange pastorer og red.  støtter opp om Biden - forståelig nok om man følger hovedmedia i Norge i dag - men ikke om man skal tenke sak og ut fra Skriften, bl.a. om fosterdrap endatil like til fødsel!! Fortsetter man om Bidens meritter, blir listen lang. Derfor fatter jeg det ikke. Om som et visst bakteppe om det personlige i vurderingen av personen Trump - skal en ikke langt tilbake før en finner litt av hvert.

Men la meg begynne med hva jeg selv skrev 4.11. 19 i et forsøk på å forstå hva som foregikk. Det avstedkom en del stormkast - men roet seg da og prøver å delta i forståelsen. Overskriften lød: "Hva vil Gud med Trump?" og fortsatte bl.a.: - det vet ikke jeg, men jeg vet hva Bibelen sier om innsettelse av øvrighet. Romerbrevet 13,1- osv. " - for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, - - - - for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er." Og går de mot Guds vilje, skal man ikke lyde dem. La det stå fast.

Jeg vet også at man i tiden ut fra profetiene kan forstå mangt av hva som foregår i tiden og hvem som gjør Herrens gjerninger - og føyer til hva Herren tenker om Israel og retten.

 Jeg vet videre at Franklin Graham ble anklaget for at han og faren hadde reist rundt i statene og bedt om at Trump ble innsatt. I et intervju med Ystebø sa Franklin at det hadde de ikke gjort, men bedt Gud innsette den mann Han fant rett. Like før valget var avgjort, hadde han ringt Mike Pence og bedt han hilse Trump med at om han vant, var det ikke han som hadde vunnet, men Gud som hadde innsatt han. Men noen "søndagsskolegutt" er han langt fra med sin tredje dame - og et språkbruk som mildt sagt er grovt håpløs fra tid til annen. Men kong Kyros som inntok Babylon og slapp jødene fri - var en stor kriger, men heller intet prakteksemplar av dydighet vil en tro. Likevel måtte han gjøre Herrens vilje! Så er Trump innsatt med mange kristnes stemmer. Tea Party og Breitbart og Rustbelt lå tungt bak, og motparten er aldeles ikke lydige mot Herrens ord - men bortimot helt ville. Nå kan selvsagt Trump være innsatt i verdens største stormakt både til velsignelse og dom. Det bør vi ikke glemme. Herren styrer kongers hjerter som "vannbekker." Så lister vi opp hvordan Trump tenkte og styrte.

1. Han ville sikre livet, gikk kraftig ut mot fosterdrap og mottok demonstranter for livet. 2. Han innsatte tre h.rettsdommere som allerede har satt spor etter seg og reddet titusener av liv. 3. Han innsatte ca. 200 nye delstatsdommere - viktig for lov og rett . 4. Han ryddet opp i finansene og næringslivet og fikk "hjulene" i gang igjen - mens Biden trykker enorme mengder dollar, og inflasjonen raser i været.  5. Trump ville stenge grensene mot syd og få orden på grensepasseringene og invaderingen av USA - Biden åpnet opp for folk og narkotika inntil han blir tvunget til å fortsette muren. 6. Han ref. ofte til fedrene og USA`s konstitusjon - noe vi sannelig kunne begynne med i Norge også - og han satset på nasjonalstaten. Ap.gj.17 og en rekke av våre nasjonalsanger. 7. I Israel flyttet han som kjent USA`s ambassade dit den hører hjemme: Jerusalem . Han godkjente den strategiske og uhyre viktige Golanhøyden for Israels sikkerhet. Han fikk i gang en fredsprosess med araberverdenen - og STARTET INGEN NYE KRIGER. Men den kanonade Trump ble utsatt for av sine motstandere som feilet igjen og igjen - er så langt jeg kan forstå, et vitnesbyrd i seg selv. Men alle de hyrdenes vurderinger om samfunnsutviklingen i USA under Trump i forhold til Skriften - er mer enn merkelig, og spesielt i forhold til det Biden har bedrevet av politikk, men nå har demokratene tapt "the house of rep.", og republikanerne har begynt opprydding av "huset" Biden. Her er det mye å ta tak i - noe vi evt. kommer tilbake til.  Det kan og må bli en kraftig oppvask om USA fremdeles skal være den frie Vesten og vår sivilisasjons forsvarer. Det er mange både av frankfurtere i Vesten og nasjoner utenfor Vesten som ønsker slutt på Vesten og den judeo-kristenarvs dominans i verden. Det kan bli litt av en nedtur med de oppløsningskreftene som nå herjer med Vesten,  inklusiv er forferdelig vanstyre i vårt eget fedre-land.

Jeg lærte noe under revolusjonen i Etiopia: Sannheten blir drept først i krig - så søk info i alle retninger - så kanskje du nærmer deg sannheten. Og først av alt, følg med i Skriften, den sikreste kilde - og sammenlign med utviklingen i tiden. Vi lytter til 2. Krønikerne 12, 32 hvor David samlet om seg folk "som forstod seg på tiden, og hva Israel hadde å gjøre." Det dreier seg om Guds visdom, styring og en tankeverden som ligger skyhøyt over vår,  men som vi kan se i Skriften og lese av Herrens gjerninger på jorden.*