Troens menn i troens strid med Ordet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.11.22

Jeg begynner med noe allment, riktig hyggelig og oppmuntrende. En svensk dame som dukker opp på Document.no skrev nylig: "Farsdag: En kjærlighetserklæring til den skandinaviske mann. I vår tid er det blitt akseptert å nedverdige, diskriminere og håne skandinaviske menn. Det er likevel ingen andre menn på jorden jeg heller vil dele livet og samfunnet med."  Ser en seg rundt i de forskjellig kulturer som er skapt og vokst av andre religioner og tankebygg - må en gi henne rett.

Men hvem og hva er et menneske og mannen - biologisk og sjelelig? Faktum est så sier biologien at mann er mann og kvinne er kvinne, skapt i Guds bilde, sier Bibelen. Dette ser vi, og dette tror vi. Cellene våre - ca 3000 milliarder slår fast at enten er man mann med XY kromosomer eller så har man XX kromosomer og er dermed kvinne. Det kan ikke forandres uten å ødelegge kroppen. Og troens menn holder seg til Bibelen og Skaperens Ord, og der er det ingen tvil om den saken.

Bibelen gir oss også ordninger for livene våre, hvordan de skal leves.

Dette har skapt de frieste og mest bærekraftige kulturer og sivilisasjoner i historien på denne judeo-kristne arven - som nå rives. Bibelen forteller det i Salme 147: "19 Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover; 20 så har han ikke gjort mot noget hedningefolk, og lover kjenner de ikke. Halleluja! / "(Her vises også til budene.) Vi ser det og skjønner det hos jødene og i Vesten. Det leves etter helt andre menneskesyn utenfor Vesten.

Men tanke-bygninger, minst fra Den franske rev.1789, Russiske rev. 1917 og Frankfurt i 1923 til den nådde resten av Vesten - reiser seg mot kunnskapen om Gud - gjør stadig opprør. Motstanden med sunn, hel og sann lære samt godt kristendomsforsvar - har vært mangelvare. I nåtiden har de akademiske frankfurterne ført nasjonene inn i full oppløsning. Får en sykdom tak i en celle (familien), sprer det seg fort til hele samfunns-legemet, særlig når staten legger til rette for det. En Kanadisk undersøkelse viser at skilsmisse er smittsomt. Dette har de akademiske frankfurterne forstått og angriper menneskets identitet (hvem jeg er?) og familien.  Disse bibel-stridige tanker skaper en identitets-ramme og kultur og etter hvert en sivilisasjon vi som menn kjenner oss fremmed i. Det er ikke et godt hjem-land og fedreland, feil tanker styrer nå. 

Tidligere Høyesterettsdommer Rieber-Mohn så det og skrev det: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."

Ikke minst mangler klare tanker om "Troens 1. art." om Gud som Skaper. Frankfurterne brukte Darwin til rivingen. Creation mag. hadde nylig et stor artikkel som klart dokumenterte at Darwin skjønte at han skapte en alternativ skapelsesfortelling som "avsatte" Gud som Skaper - og da er Skriften fjernet fra livet. "Når Gud er død er allting tillatt" sa flere tenkere.

Bibelen taler en rekke steder om tankene våre. Bl.a. i Es. 55,7: "Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, -" og så sier Ø. Andersen til dette i forlengelse om omvendelsen og forlate sin vei: "Men dette er ikke nok. Det må også forlate sine tanker. Gjør det ikke det, kommer det heller ikke til å forlate sin egen vei." Guds tanker i Bibelen er som kjent himmelhøye over våre tanker. "Vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne, uten Din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne, -" Det sier også Bibelen.
 
Jesus kalte bare lekfolk med til apostelflokken, ja, ja, vi får nevne Paulus også da, sa dr. Einar Lundby. Men sannheten er videre at det var lekfolket med H. N. Hauge som skjøv embetsverk og presteskap til side under mye forfølgelse og lidelse og gjenreiste Norge til velstand og frihet. Nå settes det i "revers." Embetsstaten med politikere senker folkestyret, kirken dilter etter makta i samfunnet og teologene invaderer lekfolkets organisasjoner som heimesekretær i NLM Steinar Hunnestad riktig omtalte slik i Dagen 21.08.1990 like før han døde: "Han skriver først om at vi i NLM, har vært vant til å bli ”angrepet titt og ofte gjennom hundre år. Både kretshistoriebøkene, og de samlede helhetsverk forteller rikelig om det. De ble angrepet av prester, biskoper, organisasjoner,” osv., osv. Så slutter han slik: ”Et av spørsmålene er om Misjonssambandet har fått for mange teologer – med Menighets-fakultetets skriftsyn og kirkesyn. Spør du meg er svaret ja. Det er sørgelig at jeg selv er medskyldig i at det er skjedd.” Han angrer på at han trodde for godt om dem. Går nå NLA samme veien? Det blir en blokk mot et undertrykt lekfolk igjen. Sørgelige greier for MF var det siste storverk til lekfolket - sier dr. theol S. Nordborg.

I dag er forvirringen stor, helt inn i vår identitet og det kjønns-messige plan. Viktigste årsak: Gud er fjernet fra det meste og all allmenn undervisning. "Troens første artikkel" - Skaperen er borte fra sinnene. Vi menn - det lille "jeg er" har ikke lenger et klart og stort "Jeg er" som Moses møtte og vi kan bygge vår IDENTITET mot som FAR og mann. Nå gjelder likestilling og feminismens tanker - det innerste i sosialismen med matriarkatet, mors-sam-funnet som endestasjon. Det skriver vennen til K. Marx, Fr. Engels, om i "Familien".  Akademikerne har med stor hjelp av Darwins nye utviklings-tanker maktet å avsette Guds Skapertanker. 

Snakker man om "Ex officio patris" - fars-embedet - blir man sett rart på. Far demonteres langt inn i bibeltekstene - og praksis ellers. Både den teologiske utdannelse og Universitetene ellers har avsatt Gud og dyrker "fornuften" fra opplysningstidens start i Paris. Da satte de en kvinne på et esel og hun red inn i en rasert Notre Dame og tilba henne som "Fornuftens gudinne." Da ble det "frihet, likhet og brorskap", ikke "frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker" som det het i Gudshusene. Kunnskapen er blitt stor, og kjærlighetens visdom med innsikt og dømmekraft er kjølnet og svekket. Da blir det vanstyre!

Sjefsred. Arthur Berg skrev og talte ofte om at "me måtte kristne tanken igjen". Det skjer bare med stadig gjennomlesning av Bibelen - "øves i å tenke dem" og frimodig hevde dens tanker i alle sammenhenger. Videre må et kraftig rivningsarbeid med Ordets sverd av frankfurternes avgrunnstanker som nå styrer mye av Vesten i begge regimenter. Man kan kaste seg over den enkelte sak med mange uff, uff, og mye analyser, så lenge en orker i sak etter sak, men det blir ingen seier før en forstår og angriper røttene og helheten - med Guds Ord og bønn. Dette dreier seg om djevelskap - i "the deep state", men et Guds Ord kan han binde. Flere av ideologene - tenkerne - i basis her var aktive satanister - som kom luskende inn i de akademiske miljøer som "lysets engler."

Her skal vi tre frem som troens menn i troens gode strid, ta vare på vår Gudgitte identitet, kone og barn, kulturen og samfunnet vi alle skal leve i og vi alle skal bygge vår identitet, person-likhet og sam-vit i. Haugianerne gjorde det. Men la det være klart - "har de forfulgt meg, vil de forfølge dere". Historien er full av forfulgte troens menn med alle midler - menn som bygde vårt gode land for familien, kone og barn. "Men frykt ikke Jeg har overvunnet verden." Nettopp leser jeg en liten bok av J. Knox om forfølgelsene i England og massakren mot protestantene i Paris - 100 000 hugenotter på ca1uke.

Så får jeg være så frimodig at jeg ber dere finne på nettet:

"Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." Der kommunisttenkeren Gramsci er nevnt tidlig i talen.

"Politisk korrekthet og totalitære kulturmarxisme." Nå er vi midt oppi det.