Norges bidrag til globalismen


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.06.22

En undertittel kunne være:
WHO og Gro Harlem Brundtland (GHB) – Globalisten som vil nedkjempe Nasjonalstaten – Veien dit og Hvorfor?

Noen veldig få internasjonale medier og i Norge var det Doc-Tv spesial for 21.05.22 som brakte nyheten om at WHO skulle få overført myndighet fra verdens nasjoner, slik at de overnasjonalt kunne bestemme når enkelt land skulle i lochdown. WHO var tiltenkt, fra ulike aktører, en slik rolle. WHO styres i dag av en proklamert kulturmarxist fra Etiopia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som også kommer til Arendals uka i august 2022 og har kallenavnet «verdens helseminister». Nå mener jeg mange land i Afrika sa nei til en slik overnasjonalitet fra WHO og man «la det» litt på is. Men disse er grepet av en ideologi som fortsetter arbeidet under radaren i beste tradisjon etter Frankfurterskolen, den som hadde sin ideologiske oppstart etter initiativ fra Lenin (1870-1924). Det første møtet ble holdt på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerte en international marxistisk kulturrevolusjon – for det kristne Vesten lot seg ikke knekke med våpen terror. 

I vårt land skal jeg under fokusere noe på en del av historien om GHB – og hvilken sentral aktør GHB kan se ut til å ha vært, også internasjonalt, helt til i dag. Vi tar det punktvis, med noen utdypninger.

1975/78 – Abortloven i Norge – GHB jobbet vel frem denne i kompaniskap med Karin Stoltenberg. Dette var et ramsalt angrep på retten til liv og det kristne Menneskeverdet. Jens Stoltenberg, sønn av Karin, uttalte for noen år siden at «Feminismen er det innerste i sosialismen» - det stemmer svært godt.

1987 – Brundtland Rapporten – «Sustainable development» - den grønne politikken (klima/miljø o.l.) kom for fullt, med denne rapporten.
En bør her legge til at det er av faglig stor interesse mht klima/miljø arbeidet at Israel aldri er blitt innrullert globalt fra bl.a. FN i dette arbeidet – selv om Israel er eksperter på restaurering av ørken, vannforvaltning o.l. og deres arbeid er verdenskjent.

Rundt 1992 – Norge ble helt irregulært dradd inn i EØS (avtalen ble effektuert i 1994) – dette ble lekket av jurist Synnøve Fjellbak Taftø – som var nær medarbeider av GHB, og hun var tett på EØS forhandlingene.
Taftø begynte å prate offentlig om disse irregulariteter mht å avgi norsk selvstendighet – Taftø ble raskt tatt hånd om av psykiatrien. Ligger et lengre intervju med TaftøYouTube - del 1-3, gjort av en psykiatrisk sykepleier.

Jeg mener å huske at GHB var nestleder av Den sosialistiske internasjonalen en tid (midt på 90tallet?) – men finner ingen slik liste på nett, men det jeg har er at Shimon Peres fra Ap i Israel sa på norsk TV rundt 1996 at "Statsminister Brundtland i visse sammenhenger var hans sjef ".
En annen stor aktør, FN, ledes i dag av en tidligere leder i Den sosialistiske Internasjonalen, i perioden 1999-2005,
António Guterres.

Fra 1998-2003, leder GHB WHO og kjenner da organisasjonen ut og inn.

Fra 24. mai 2018 – ca oktober 2021, ser det ut til at GHB sitter som leder av WHOs «The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)» – og et annet medlem er USAs dr. Fauci han som også er dokumentert tungt inne i arbeidet laboratoriet i Wuhan, Kina. Jobben til GPMB skal være å tenke forebyggende mht globale helsekriser. Svært mye tyder på at C-19 hadde sitt arnested forut for utbruddet i et laboratorie i Wuhan. GBH lager en rapport publisert 19.09.2019, se bl.a. punktliste side 29. (Oversikt over medlemmer i GPMB, da GHB satt og det ser ut som hun var første leder da GPMB ble opprettet og satt da til ca oktober 2021.)

Så kommer vi til 2022 - nå skal rapporten fra GPMB implementeres under stormøtet i regi av WHO i Genève 22. -28. mai 2022, ledet av en kulturmarxist, med avhending av suverenitet fra nasjonalstatene verden over. Flere Afrikanske land likte det dårlig.

Vi skal huske på at Både WHO, FN, WEF (World Economic Forum) m.fl. ledes av rendyrkede sosialister-marxister. Disse tenker langsiktig, slik også Xi i Kina gjør det.

Så er dette «relativt enkelt» – slår en opp i Apostelgjerningene kp 17, 26 leser vi om Nasjonalstaten! Det er her vi ender opp i kjernen i det hele og at Israel ikke inviteres med til å løse klima/miljø saker som man HEVDER er vår største utfordring. En slik holdning underbygger bare deres forhold til Ondskapens herre.
For den som ikke tror/leser Bibelen – må dette som nå skjer globalt fremstå som et stort ? – men har man hovedfokus på Nedrivningen av Nasjonalstaten
(der fundamentene er Kristendommen/Familien/Nasjonalstaten – blir egentlig ?s-tegnet borte. Da står vi i en kamp mellom Det Gode og Det Onde – Gud og Djevelen.
Resultatet kjenner vi av den Kampen – men det blir mye menneskelige lidelser på Veien – og det er viktig å stikke så mye kjepper i hjulene på denne Djevelskapen som mulig.

Det som sliter ut folk i dag er at denne Ondskapen nå spilles ut på nær sagt alle plattformer i fra media til organisasjoner til statsstyrelsen – det er nøye koordinert – og ideologien er klart marxistisk. Det gjennomføres en krisemaksimering, fra krise til krise og gjennom disse styres nasjoner og verden i den retning en ønsker det. Hele kulturen er gjennomsyret etter malen til kulturmarxismen – som gikk den lange marsj gjennom korridorene. Den ville de ikke utholdt uten en Ond inspirasjon. Disse marxister, har nok en tro også på Jesu gjenkomst – men de vil motarbeide den til sin dauan dag – og de vil aldri lykkes – det burde de forstå og overgi seg i Syndforlatelsens Rike.