Mat lager privat er fornuftig – historien dokumenterer det!

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.03.22


Enkelte går ut offentlig og ber vanlige folk ikke lagre en del mat hjemme – fordi staten har kontroll. De samme har vist hvor lite kontroll de har på strømmen vår, drivstoffet vårt, beredskapen vår for smitte, våre tilfluktsrom, ammunisjon til forsvaret vårt – de har bevist svært liten innsikt og svært liten evne til å gjennomføre sikring av egen befolkning! Slike farlige råd kan raskt vise seg og koste norske familier dyrt og er totalt uforsvarlig.

Norsk matproduksjon strekker seg fra 1. mars – 1. desember! Og holde en slik lang produksjon i gang, på rundt 10 millioner daa krever svært mye av ulike innsatsfaktorer. Hovedpoenget med linjene under her er å vise deg hva status i Norge er for hva vi selv produserer av mat, hva vi har av beredskapslager og hvordan Norge raskt bør sikre seg og også du som privatperson kan sikre deg noe. En privat buffer i norske hjem er av stor betydning.

Tenk over følgende
Visste du at vi produserer kun 36 % av alt vi spiser? Vi har nok til 1 god frokost i døgnet.
Vi må importere rundt 50 % av matkornet vårt og 25 % av fôrkornet.
Norge har 0 kg matberedskap – det ble slutt i 2003 pga perestrojka…

Vi har ikke beredskap på
Korn/Sukker/Salt/Gjær/Matolje/Frø/Gårdsdiesel +++
Vi kan spise mere fisk sies det – oppdrettsfisken spiser 83 % importert fòr inkl fra Russland.
Villfisken da? – den får den nasjonen med den største marinen…

Raske Tiltak for nasjonen Norge
- Bestill ca 400 000 t matkorn (2 store bulkskip, ca 12 mnd. forbruk).
- Bestill ca 500 000 t fôrkorn. (ca 3 mnd. forbruk)
- Sukker, gjær, salt, matolje for 12 mnd. forbruk. (Handelsgjødsel er aktuelt føre var.)
- Etabler gårdstanker for drivstoff sikkerhet for matproduksjonen.
- Etabler såkornlager fra og med 2022. (6 mnd. er en god start)
- Lager av de viktigste deler til jordbruksredskap.
- Anbefal privathushold å etablere minst 2 mnd. beredskap på mel/sukker/gjær/salt/matolje. Her finner du en matvare liste mht mengde du trenger, privat:
http://kommentar-avisa.no/Beredskapslagring_Hjemmeside/index.htm   

Har du tilgang på egen jordlapp kan frø til rotgrønnsaker, noe handelsgjødsel og vanntilgang være noe en bør tenke på i tillegg til en viss mulighet for jordarbeiding og lagring av avlingen f.eks. i jordkjeller.

Nasjonalt bør en også tenke nøye gjennom hvordan en raskt og realistisk kan justere produksjonen og matseddelen optimalt.

På litt lengre sikt
- Sikre pH rundt 6,5 på all norsk matjord.
- Øk betydelig nydyrkingen - Nibio har en nasjonal oversikt, flere mill. daa er potensialet.
- Utmarksbeiter må istandsettes og rovdyrbestanden kraftig ned.
- med mere