Kjøp korn nå!

Skal Norge både fryse og sulte før ledelsen våkner?


Av sivilagr. Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 01.03.22

Våkner Aftenposten og Agderposten – med redaksjonelle oppslag rundt helga om behov for MAT-sikring? Utmerket – etter en lang og seig kamp for å sikre Norge beredskap hvor det stort sett har gått mot dårligere matsikkerhet – øyner man håp. 

Øverste overskrift skrev jeg for en god del år siden. Men det som skjedde var at man la ned kornsiloene. Noen ble revet og andre bygd om til hybelhus. Kornet solgte man for ca 1 milliard, og så vidt en vet, fikk vi ca 1 milliard i kulturmidler – til attåtnæringer. Og ba vi om å få noen av de kr. til en høyst nødvendig utbygging av landbruket, var det butt nei. Og siden har det gått nedover bakke både med kornlager, kornproduksjon med litt oppturer, med jordvern og antall bønder. Selvforsyningen fratrukket import er ca 35 % av norsk matforbruk. Noen peker på fiskeoppdrett som den store sikkerhet. Det er rent tøv. Fisken fores på ca 80 % importert fòr.

Verdenshandelen med korn er ca 10 % - resten produseres og spises lokalt. Russland og Ukraina står for over 25 % av verdensproduksjonen – bl.a. fra sitt enorme og fruktbare svartjordsbelte. Nå kommer ikke norske kornskip fram – men må snu – og flere importerende land bygger opp sine kornlagre! Men ikke det magre og rike Norge!

Før urolighetene brøt ut i dette viktige kornproduserende område – var det stor uro og problemer i Vesten: Vi nevner i fleng, trailerprotestene i Canada, oppløsning av USA, en uttrekking av Afghanistan med milliard etterlatenskaper som vitner om ett USA ute av kontroll. Så kommer virus – og vaksine problemene og massedemonstrasjoner. Men ikke nok med det.

Merkels ”Energiwende” instabiliserer hele Europas energiforsyning inklusive Norge – på tross av en rekke advarsler – så fryser og delvis sulter nordmenn nå – mens Statnett tjener store penger, skaffer seg gode lønninger, og politikerne fordeler litt av det store ranet fra folket. Sammenheng og forutseenhet er ikke den mest fremtredende egenskap ved dagens politikere.

Energikrisa med skyhøye priser forplanter seg til nær sagt alle livsområder – inklusive storindustrien med gjødselproduksjonen. Og bøndene - også hveteprodusentene - har fått nok. De dyrker noe annet både i Norge og ute i verden. Ute dyrkes mere soya i stedet for hvete. Så ble det mindre hvete der også. Jordvernet er så som så i vårt jordfattige land og snart med under 40 000 bønder – og utmarka blir det verre og verre å få nyttet til matproduksjon for beitedyra – med den fantastiske drøvtyggermagen i utnyttelsen av fotosyntesen.

Transporten har professorale utredninger utredet til problemene forsvant, men på havene kom de - ikke minst under pandemien. Og skulle det dukke opp en enda mer omfattende krig enn den pågående – blir det kanskje ikke så enkelt med transporten heller – om utlandet overhode vil selge oss korn. Allerede Arne Garborg skrev at en kunne ha lommene fulle av penger, men tysta, fryse og svelte i hel om det ikke var drikke, klær og mat å få! Det var i den tid man hadde forutseenhet og visdom og tok vare på folk og landet som man i kamp hadde frigjort og bygd opp. Totalbildet og sammenhengene er det som teller. Nå har makta bomma totalt på strømforsyninga, totalt på pandemiberedskapen, et nedbygget forsvar og landbruk – skal vi nå også sulte før de skjønner? Heldigvis har Aftenposten en leder 28.02.22: ”Klima og konflikt skaper uro for korn.” og som nevnt - Agderposten med en god helside om matberedskap. Fra min tid med planlegging etter sultkatastrofen i Etiopia i 1974-75 vet jeg hva sult er. Det er forferdelig!

Men hva får en høre igjen av folket, som er folkevalgte i et folkestyrt land og forvalter makta i
departements kontorene. Ja, Sandra Boch sier til Nationen 26.02.22: ”Liten grunn til uro”. Andre har mumlet på det samme både fra Ap. og H. m.fl. i årevis. Nå håper man på en snunad så det ikke går som en gammel ordfører sa til meg etter en noe opphetet rovdyrdebatt:
”Dei skjøner ikkje før dei svelt.”