Hedningene overtar julegrana, grunnskolen, lærerskolene m.m.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.12.22

Frelsesarmeen ble nektet å komme med julekrybben til tenning av julegrana - enda det var de som startet opplegget for mange år siden. Grunnskolen ble startet av kristne i Bergen i 1737 - og lærerskolene kommer vi tilbake til. Det lyder et "skrik":

"Ikke tro dere kristne er det minste bedre enn oss hedninger" eller mildere sagt - som ikke har inngått en "salig kapitulasjon" overfor Jesus Kristus født i Betlehem, brød-huset. Og har dere ikke forstått det - så skal vi overta hele den nasjonale greia og gjøre det mye bedre enn dere skinnhellige - og dere skal vær så god være med i det etter hvert multikulturelle fellesskap - og dere har drevet misjon blant de svarte i århundreder.

Vi er alle like - selv om noen er mer like enn andre, lærte Orwell oss. Derfor skal vi ha makta, og vi skal bruke den, erklærte en landsfader. Så slik skal det altså være.

Saken er at dere tar forferdelig feil. De kristne startet ikke opp alt det nevnte fordi de er bedre, men de ønsket å lage et fellesskap og kultur med bærekraft fra Kristi verk fra himmelen - for vi oppdaget smertelig fort at vi holdt ikke mål overfor Herrens gode 10 bud og en lovgivning (Gr.l. og Salme 147 de to siste vers) som tok vare på land og folk og ikke minst de svakeste (Frelsesarmeen/Julegryter) og barna med Norges første grunnskole "Kristi Krybbe" i Bergen i 1737 som går ennå. Lærerskolene - bl.a. Indremisjonens lærerskole i Oslo som Gerhardsen tok i 1948.Han hadde makten og brukte den. Og her i dalen, husk Venstre som var Jørgen Løvlands parti - og ikke er det lenger.

Og slik gikk det videre.

Igjen: Vi som kristenfolk er ikke frommere og bedre enn andre av samme blod, men vi har i møte med livet oppdaget at det taklet vi ikke alene - og at fedrene har og hadde rett når de snakket om omvendelse og en "salig kapitulasjon" overfor Han som kom Betlehemsnatten, gikk omkring, gjorde vel og sa ett og annet sannhets Ord til makter og myndigheter samt presteskapet.
Vi hadde en lignende runde her i Norge rundt 1800 og H. N. Hauge hvor dette ga oss folkestyret 1837, tale- og møtefrihet i 1842 og nasjonal frihet i 1905, og budskapet satte folket vårt i frihet, og ble spredt til verdens ende.
Nå settes det meste i REVERS - endog i forhold til naturretten - naturens tale om hva som er rett og galt. Det er da vel ingen som vil leve i en slik forvaltning som bl.a. selger naturressursene våre til utlandet i "bøtter og spann" og kanskje etterlater oss som sultne, frysende fattigfolk. Unnskyld meg - men det er ille - det har jeg sett i flere afrikanske land, og mor fortalte om Mandsjuria på sengekanten på Høgetveit under krigen.
Etter en heit rovdyrdebatt om sauetap m.m. uttrykte en gammel politiker til meg: "Dei skjønar ikkje før dei svelt." Det behøver ikke å gå så galt vel?? Rett og god forvaltning krever rett og bærekraftig kunnskap som bygger på livserfaring - noe man som bekjent ikke får før man har levd en stund. Og den beste kunnskapen og erfaringen er den "salige kapitulasjonen" som priser "det lille barn i Betlehem", "brødet som kom ned fra himmelen og gir verden liv, født mellom store hvetemarker i Brødhuset (Bet-lehem). Og så få klamre seg til Han som overvant døden og ber for oss i himmelen -i "denne søtejuletid." Velsignet julehøytid til dere alle.