"Grønn - skollinger" på statsskuta i storm?

Av Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 28.02.22

Et skråblikk på tiden:

"Grønn" - er jo "in" i alle kretser for tiden - nærmest som et hysteri - over hele fjøla. I Tyskland sitter endog "Die Grünen" i maktfulle posisjoner. Ingen politiker på noe livsområde må glemme å få med seg "grønn" i sin retorikk - om vedkommende skal regnes med som seriøs. Men går man dem nærmere på klingen om for eks. hva fotosyntesen og CO2  er og gjør, hva denne biologiske verden av naturforvaltning for å skaffe mat, råstoffer og miljø er - da begynner utenom pratet og skravla går.

Butikkfolk og pengevekslere er heller ikke borte. Verst er blårussen, økonomer og ingeniører - og sosialvitere på de fleste nivå - opptrer som man sa i gamle dager: "tomme tønner ramler mest". De gamle hadde dog et ønske de levde etter: "hjelp meg til å holde min munn lukket inntil jeg vet hva jeg snakker om". Men nei - i politikken blant den utvalgte elite - en boble så liten at den utgjør rundt 2 % av folke-suvereniteten - da er det ikke å undres over hvor det har blitt av folkevettet. Man undres mange ganger om munnen er tilkoblet hjernen før de setter i gang - for en viss utdannelse og kunnskapsmasse må de vel ha innabords - når de entrer statsskuta og mener at denne skal de styre for millioner av mennesker. Men når de styrer skuta som det skulle være en liten passbåt med en 200 hk. påheng og kjører hit og dit - faretruende nær både holmer og skjær - da blir man tvilende inntil fortvilelse.

Eksempler? Ja, de står i kø. Vi har ei strømkrise de startet ved Ny-energilov i 1991, bygget kraftlinjer og kabler både hit og dit og skulle tjene grovt med penger, i stedet for å mangedoble verdien av strømmen ved å foredle råvarene i Norge - og sende produktene ut på våre stolte skip. Neida - det gikk jo selvsagt helt galt - som flere av oss påpekte i oppstarten - "grønnskollingene" visste alt så meget bedre - hva som var "til folkets beste", og nå sitter de i tusenvis og fryser og noen endog sulter. Både før og nå tror en at en kan skravle seg ut av det. Ingen løsning finnes i "Ungdommens hus" der man styrer og steller - der makta er i folkestyret som har mista makta og styringa. Alt til "folkets beste" om folket liker det eller ikke.

Nok et eks. blant et utall: Noen av de ekstra følsomme - har fått slik omsorg for dyra som bøndene har stelt rimelig greit med i århundrer - men fått lite "takk for maten". Nå følte damene så sterkt for mink- og rev at de nesten over natta satte disse "dyrplagerne" på bar bakke, og ei dame i Danmark sendte minken samme veien. Skrekk og gru - nå kommer de rammede etter hvert: folkesinnet både i denne og andre saker.  Ikke fikk man noe å pelse seg med heller når strømmen ble slått av, "nettene ble lange og kulda setter inn" for å sitere et "vanlig menneske". Disse "svinepelsene" av noen svineholdere fikk også sitt "pass påskrevet", pass som er så populært blant makteliten i dag. Og nå er det kyllingene som ikke får "dyrevelferd" nok. De vokser for fort, de blir sår på bena og tripper rundt i strøet som ikke skal være rent nok. Men man undres over hvor dette føleriet er forankret - når de virkelige store menneskelige problemene med en fødselsrate på 1,4 truer med å utslette folket - og hvor er følelsene for de mange ufødte som skrapes ut med de største lidelser? Alt vel dokumentert. Er det følelser som flykter inn i følerier og som skader både dyr og jordnære bønder?

Grønnskolling ja, de utdannede på statsskuta - en må undres om de har dannelse - og om de har dannelse - hvor de har den fra?  "Grønn-skolling" siktet nok mer mot en ungdom som var "grønn av ungdom" og ikke hadde rukket å få så mye inn i skallen ennå - men det skal visst ikke hjelpe særlig når mange ved statsroret er "grønne av elde". I denne fortvilede situasjonen dukker ordene til den ikke munnvalne Per Lønning opp. En eldre mot debattant antydet at han var grønn av ungdom - noe bortimot en "grønnskolling" - hvortil Lønning elegant satte tingene på plass ved å si at det var det samme om en var grønn av ungdom eller grønn av elde. Det var altså kunnskapene, sammenhengen og forståelsen og god og sann dannelse som var viktig. Slik livserfaring får en bare når man har levd en stund - og som bekjent har ikke "grønnskollingene" det. Det er allerede profeten Esaias kjent med når han i nød skriver at "guttekåthet - kvinner og barn" skal råde - og ute i verden står grønne folk ved roret som "ikke vet hvilke ben de står på."

Vi runder av med: "Overfladiskhet er tidens svøpe, skoleflink og puggbelært, uten innsikt i Guds rike - uten innsikt nært og fjernt, -". Man undres hvor lenge det er før statsskuta går ned i den globale verdens vide hav i storm.