Gjenoppbyggingen av Norge og verden


Av cand agric Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 28.03.22

Tre hefter som du bør skaffe deg.

Heftet om Afrikas nød er en lang artikkel jeg skrev i 1985 i Fast Grunn på oppfordring av redaktøren Jon Kvalbein etter min planlegging av flere prosjekter etter hungerskatastrofen i 1973-74. Heftet er senere supplert med en rekke "bokser" med viktige tilleggsopplysninger - så det burde være til god hjelp for å få gjort noe skikkelig for folket, for de 40 milliarder kronene Norge bruker ute i verden - store beløp, men med små resultater.

Det andre heftet er fra 2014 og et seminar vi holdt i Evje og Hornnes kommune, arrangert av "Plant et tre". Heftet er min velkomst og åpning av seminaret hvor vi hadde folk med fra mange hold - også 3-4 afrikanere. Stoffet prøver å sette søkelyset på vår historiske arv og den betydningen det åndelige har for at man skal få til en god utvikling.

Det grønne heftet er en oppsummering fra en del av arbeidet jeg gjorde i de tre nedre Setesdals kommunene hvor jeg var jordbrukssjef i mange år. Forvaltningen av naturressursene var sentralt i tenkning og veiledning. I prinsippet det samme over hele verden også i det vi benevner utviklingsland. Det kan går raskt i utvikling fra å være et i-land til å bli et u-land, motsatt vei er langt mere langvarig og hardt arbeid!

            

 

Alle hefter kan bestilles på mobil 908 343 79 eller ved å benytte akf-evje@online.no