Forebyggende, vit. D / zink / vit. C

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.02.22

 

Dette med å forebygge en covid infeksjon og også andre virus infeksjoner og infeksjoner generelt er utrolig interessant og spennende faglig lesning. Det er selvsagt innfløkt, men en kan faktisk gjøre en god del selv som øker kroppens motstandskraft. Noe av det kan gjøre av egne tiltak kan du kikke på under her. Ta det opp med legen din, men stol heller ikke blindt på fagfolk – men stol samtidig også på egen vurderingsevne – når du får forelagt stoff!


Karmel Israel-Nytt nettutgaven for 4. januar 2022 hadde en notis:
«D-vitamin mot COVID

Israelske forskere ved Bar Ilan University of Galilee Medical Center sier at D-vitamin spiller en avgjørende rolle for å bekjempe COVID-19. D-vitaminmangel er svært vanlig i Israel og Midt-Østen, og de som har slik mangel og ender opp på sykehus som følge av viruset, har 14 ganger større sannsynlighet for å bli kritisk syk sammenlignet med andre. Tall i samme undersøkelse fra i fjor sommer viste at 26 prosent av pasienter med COVID-19 døde dersom de hadde D-vitaminmangel, mot bare 3 prosent av dem som hadde normalt nivå med D-vitamin. Tallene er basert på undersøkelse fra de to første bølgene av coronaviruset og før «vaksinen» ble tatt i omfattende bruk.» (Publ.
PLOS One)

Nytt for meg var at Vitamin D, ble opplyst under ett intervju med israelsk lege i Tel Aviv ca i sept. 2021, også hadde egenskaper som et hormon – og kunne påvirke rundt 1 200 av våre gener – ved bruk av ulik dosering!

Ellers er det leger som trekker frem et par punkter til, enkle sådanne forebyggende, for å booste immunsystemet/immunresponsen:
1. 25 mg zink (apotek tabletter, som hjelper T-leucocyttene og gir økt immunrespons, økes til
    50 mg ved infeksjon).
2. 1 000 mg vit. C, 1 tablett – øker opptaket av zink.
3. Vit. D konsentrasjonen i blodet bør nok sjekkes ved anledning. Referanseområdet er fra 50-150 nmol/L. Vit. D bør helst ligge over ca 75 nmol/L. er det opplyst, selv om det nok er noe personavhengig hva som er mulig.
Ikke sjelden har flere lave vit. D verdier, og jevnt rikelig med tran tilskudd er viktig. En oppdaget «tilfeldig» for noen år siden verdier på 41 og fikk relativt rask løftet verdien til rundt 80 nmol/L  m/2 trankapsler i døgnet.

Søvn, drikke, stress ned og ellers et normalt liv er også gode forebyggende råd.

Så en interessant sak til, det er i noe tid fokusert etter erfaring, på Dag 8 etter første covid symptomer - en kan da føle seg helt frisk igjen, men plutselig oppleve en brå endring. Og om en da blir tungpustet altså rundt +/- dag 8 skal en rett til lege - uten opphold til undersøkelse/behandling - pga mulig reaksjon på spikeproteiner som kan skade ulike organer. Dette er nok sjeldent og gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Måler en %SpO2 nivået i blodet kan en få ett forvarsel, kan gjøres med et rimelig apparat som en bare putter fingeren inn i.

Ellers er Israel ofte kjent for stor takhøyde mht faglige diskusjoner (har selv opplevd slike diskusjoner innen jordbruksforskning på 90 tallet i Negev under universitetet i Jerusalem
– noe som pushet forskningen raskere fremover) – men det har nok kan synes også vært et unntak der i landet mht takhøyden siste 24 mnd. Nå tar professor Ehud Qimron, leder
for avdelingen for klinisk mikrobiologi og immunologi ved Tel Aviv universitetet,
bladet fra munnen med begrunnelse bl.a. i helt elementær faglig kunnskap – i ett brev til Helsedep:
«På tide å innrømme feilgrepene, sier ledende israelsk immunolog»
Israel har jo vært et slags laboratorie i denne covid tiden – og mange har fulgt utviklingen også innen akademia der tett (mht forskningsdata) - for å se hva som skjedde og at en dermed
kunne dra rask lærdom av feil/riktige tiltak. Israel er vel på vaksine nr 4-5 nå.