Feighet er moral - og følgelig en rammeløs U-moral


Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.12.22

Fagfolk uten integritet er farlig for et samfunn. De har en kompetanse på mange områder som mennesker ofte ser opp til, men de lar seg styre av den til enhver tid politisk korrekte moral. De vil ikke under noen omstendighet komme i unåde fra sine overordnede, sine kolleger og staten. Det som styrer dem er deres eget beste (penger, renommé, «fred» o.l.) – eller det de tror er deres beste. Revolusjonen spiser sine barn heter det – det blir sluttsatsen for disse – de er de første som ryddes av veien når de revolusjonære får makten – de kan nemlig ikke stole på disse «moralske-flaggviftere» som du aldri vet hvor lander, bortsett ifra at de tilpasser seg det de ser på som makta. Legg merke til at mange av disse vil senere måtte stå personlig ansvarlige med store konsekvenser for hva de har gjort, mot bedre faglig viten - avhengig av alvorlighetsgraden.

Vi har mange fagområder. I tiden nå er mye klima/miljø og pandemi oppe på agendaen. Karbon binding, CO2 ekvivalenter, Covid-19 – preger våre mediekanaler. De som på faglig grunnlag på disse områdene hevder noe annet en «main stream» ideologien skal tas – gjerne stille – fryses ut/baksnakkes osv. De skal offentlig tvinges til å tilstå sine feil/uvitenhet og mene det Staten vil. Under Kulturrevolusjonen i Kina var det slik, selv om du hadde fakta på din side, ble du stilt offentlig frem i en slags folkedomstol i en «struggle session» (kampsesjon) – og frasa du deg dine tidligere utsagn kunne du noen ganger gå fri. I Norge bruker vi gapestokker av ulik karakter.

Noen korte eksempler da.
De som vil har lenge kunnet følge fagfolk som hevdet og dokumenterte i fagfellevurderte vit. artikler at slike engangsmasker mot covid-19 «alle bruker» stopper ikke den type virus inkl flere typer. Dette mente også ulike lands helsemyndigheter inntil de fikk beskjed ovenfra om det motsatte. Flere av C-19 vaksinene var mRNA basert og det ble brukt nanoteknologi. Det siste gav fagfolk en tanke – så små partikler – de kan jo ende hvor som helst i kroppen inkl i hjernen – men det preget jo ikke nyhetsmediene. Det at gruppen korona virus i stor grad kunne tas vha en del antivirale midler var jo godt kjent, men myndighetene ville ikke slippe på slik medisinering fra leger slik den burde vært gjort de første 1-6 dagene etter første symptomer. De fleste fagfolk så nok galskapen, men forble sittende stille i båten – men noen få unntak rundt om i Norge. En lege mistet jobben pga at han gav sin pasient informasjon og dermed et informert samtykke før vaksinen, vaksinen som ikke var en eksperimentell vaksine og dermed var et krav om et informert samtykke. Disse få utsettes for mobbing og trusler.

Nå opplever verden sterk økning i dødelighet og brå død. FHI opplyste i dag 7 % økt dødelighet, til nå i 2022, i Norge. Hva blir en overdødlighet globalt ved 7 %, 560 millioner mennesker...Pfizer visste dette. Pfizers egne test papirer, som måtte frigis etter at en dommer i Texas sa NEI til nedstengning i 70 år, viser stor % med alvorlige bivirkninger også på fostre, hjerteinfarkt og død. 90 % av amerikanere vil nå ikke ta en booster dose. Vi får høre fra leder for Israels biologiske inst. Samuel Sapira at mRNA vaksinen er farlig m.m.fl. Den hindrer ikke videre smitte (ifølge en Pfizer direktør i en Europaparlament høring ca oktober 2022) og er farlig for kroppen. For hver sprøyte du tar reduseres kroppens immunsystem sier ledende fagfolk på området – det kalles «escape mutants» og også
FHIs Bukholm nevnte det i Nettavisen 04.09.21. Flere leger bør vel si offentlig hva de vet om dette? Hva vil domstolene i fremtiden si om slike fagfolk? I Norge nå tar svært få sprøyte nr 4...tilliten til FHI m.fl. er brutt.

I Danmark og New Zealand frykter de nå stor nedleggelse av gårdsbruk og redusert matproduksjon. I Nederland er samme krigen i gang (en landbruksminister måtte gå av) – landet som er svært stor på eksport av mat i verden. Det grønne skiftet på steroider står for frykten for at verden «koker» og det er avgifter på C02 som vil ta bort hele overskuddet man skal investere for å leve av. I Norge pågår ett arbeid med å kartlegge C02 ekvivalenter og kliamavtrykket i ulike produksjoner. Det vil gå som i Danmark og New Zealand om ikke fagfolk og folket tar til vettet. Istedenfor å gå i gang med en globalt storstilt re-skoging av ødelagte arealer, velger man å fokusere på C02 og klodens temperatur. Det få vet er at de 30 sidene som var sammendraget av Paris avtalens 2 800 sider ikke samsvarer med forskernes 2 800 sider. Fagfolk er overstyrt av politikere.
Skogplanting derimot vet vi vil bidra i stor grad til flere positive ting som redusert erosjon, bedret nedbørsbilde, redusere stormer og orkaner, skaffe brensel og bedre levebrødet. Lar vi
teknokratene overta, blir det sult. Lufta består av 0,4 promille C02 i lufta – et livgivende molekyl! Hvert år bindes og nedbrytes ca 120 Gigatonn karbon på landjorda og 90 Gigatonn i havene og her får du et raskt innblikk i den livgivende Fotosyntesen. Fagfolk må snakke sant om CO2. og ikke bare gjengi det politisk korrekte basert på politiske ideologier.

 

Norske politikere lar seg styre utenfra, mediehusene vet dette, spør og skriver svært lite om betente tema, de vil jo bli regnet med disse journalistene. Alt for få har hørt nok om WEF (World Economic Forum) som i flere år har sagt rett ut at du skal ikke eie noe, men være lykkelig. Den globale stat skal sørge for ditt livsopphold – dvs for dem som følger den tro og U-moral disse forfekter. Nasjonalstaten har utspilt sin rolle hevder de og man bruker klima og pandemier for å svekke befolkninger både ideologisk, økonomisk (bedrifter og familier sliter) og på annen måte verden over – så agendaen kan effektueres i en globalt styrt verden. Den verden vil være totalitær og motsatsen til Nasjonalstaten slik den er presentert i Apostelgjerningene 17, 26+. Det er den grunnleggende årsak som ligger under her, et reelt hat mot Nasjonalstaten.
Dagens norske Klima- og Miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) har vært generalsekretær i WEF i flere år, som Børge Brende (H) er det nå. Brende har daglig times morgen møte med grunnleggeren av WEF Klaus Schwab. Schwab har ett menneskesyn (bl.a. er han for transhumanisme) som vil gi de fleste frysninger i dager nedover ryggen – men folk ser bort, det samme gjør de mht norsk politikk når den styres etter WEFs prinsipper. Mot Nasjonalstaten, Mot at Folket eier sine egne ressurser av vann og jord, For global styring – Mot Folkestyret. Statsledere reiser til WEF i Davos for kortere eller lengre workshops for å koordinere verdens politikk. Med seg på laget har WEF også WHOs sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus - marxist leninist fra Etiopia og FN sjefen António Guterres - som er tidligere formann i den sosialistiske Internasjonalen. Den franske presidenten Macron, sa her om dagen, at han støttet «én global orden» og husker du SVs Kristin Halvorsen i 2009 – hun ønsket en FN ledet verdens orden. Dette er på linje med dagens NATO sjefs holdninger og også regimet i Det Hvite Hus. Det skapes kriser, og så maksimeres de – en krisemaksimering og derigjennom kan man styre samfunnet dit man ønsker. Disse jobber også etter ideologien fra Frankfurterne, som hentet sin åndelige inspirasjon fra sitt oppstartsmøte i Kreml rundt 1920, der Lenin var tilstede. Kritisk teori er et viktig våpen for slike ideologier, man legger bl.a. inn nye mening i etablerte ord og skaper nye ord og omskriver da hele Virkeligheten.
Norge har ett problem, men det blir ikke mindre av at fagfolk ikke hever sin faglige røst når fakta diskrediteres til Folkets verste.