EØS – strømmen, konkurser, frost og sult

 

 

Et bilde som inneholder mann, tre, utendørs, briller

Automatisk generert beskrivelseAv cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.09.22

En krumtapp i negativ forstand for Ola og Kari Nordmann nå er EØS avtalen. Den avtalen må sies opp om vi skal få råderett igjen over våre naturressurser.

Det er et nøkternt forbruk på oss selv med riktig utnyttelse av våre naturressurser (jord, vannkraft, skog, fossil energi) som har bygd landet fra steinura.
Netto strømsalget til Europa ligger på rundt 5 % av vår nasjonale produksjon (ca 150 TWh) og for Europa utgjør det << 1% av deres strømforbruk. Gass- og olje produksjonen i Norge
derimot ligger rundt 2 500 TWh, ca 2 300 TWh eksporteres. Næringsliv og familier er nå i en alvorlig skvis! Kommuner som eier nasjonale strøm ressurser, bør straks prioritere
matproduksjonen og familiers hushold! Anders Lie Brenna, redaktør, EnergiWatch.no skriver 01.09.22 «Dersom Europas energikrise ikke går over er det derfor ikke et spørsmål om Norge går tom for vann, men når.»

Norge må si opp EØS avtalen – samtidig skal vi tydelig presisere:
- Strømsalget vårt utgjør << 1 % av strømforbruket i Europa

- Utveksling av strøm vil fortsette, innenfor nasjonale rammer

- Norge opprettholder gass salget i bilaterale avtaler
- Norge opprettholder oljesalget i bilaterale avtaler

- Vår eksport av oppdrettsfisk fortsetter (den er produsert på ca 85 % import fòr!)

- Norge vil prøve sterkt å subsidiere gass til produksjon av kunstgjødsel i Norge og Europa for å sikre matproduksjon og hindre sult
- Norge vil bidra sterkt internasjonalt til re-skogen, det viktigste klimatiltaket vi vet om

3 norske jusprofessorer - Peter Ørebech ved UiT/Hans Petter Graver UiO/Eivind Smith UiO uttalte om en oppsigelse av EØS avtalen at de rundt 13 000 lovene, direktivene og forordningene EU har krevd av oss – de må det evt. tas nye vedtak på – men vi vil få vår råderett over nye ting som kommer i vår vei. Og det sies: «Ingen av de ca. 13 000 lovene, direktivene og forordningene som Stortinget har vedtatt, - og som i dag regulerer vårt forhold til EU, - er nevnt eller omtalt i EØS-avtalen. De 13 000 vedtakene er bare et resultat av EØS-avtalen, og vil derfor ikke bli berørt ved en oppsigelse.» Kilde: Her
Hør også Trygve Tamburstuen 02.09.22, svært kunnskapsrik om hva som skjedde med strømmen vår.
Vi skal være kloke og vennlige fremover – og være obs på at både Russland og EU ser på Norge nå som svært viktig energimessig på nivå med Norges betydning med vår malm i Narvik i 1940.
Flere Europeiske statsledere er sterke woke-ideologer (bygger ned familien, nasjonalstaten og verdiforankringen) og er i stand til å finne på enda mere for å destabilisere Europa. De ser ikke Nasjonalstaten som formålstjenlig (se Apostelgjerningene 17, 26+ mht Nasjonalstatens funksjon), men Globalismen.


Det grønne skiftet (i hele Vesten inkl USA), som i svært liten grad nevner det viktigste globalt, re-skoging, har satt oss i en situasjon – sammen med noen faktorer til – som fører til at millioner vil fryse og sulte og sulten har nådd flere, inkl at Europa ikke synes å kunne unngå begge deler i noe grad i vinter. Om Norge vil ha nok vann i sine kraft magasiner til å fullføre en normal kald vinter blir mer og mer usannsynlig – og utkoblinger vil måtte komme slik det ser ut nå. Slik trengte det ikke å være om beredskap hadde vært et tema – hvilket det ikke var på smittevern, ikke på vann-magasinfylling og vi har heller ikke nasjonale matberedskaps lagre – de ble nedlagt siste rest av i Stortings vedtak vinteren 2003. Vi kan ikke skrive dette uten også å nevne den sterkt ødeleggende kraft/ideologi som gjennom årtier har sivet ut fra WEF i Davos (styrt av Klaus M. Schwab) – der er agendaen at det skal skapes kriser, de skal eskalere (bl.a. med det grønne skiftet), de skal bryte ned sentrale samfunnssystemer, deretter skal disse re-designes og så skal et lite antall mennesker styre over den gemene hop. De nevner også viktigheten aktivt, av å få ned befolknings mengden verden over. Kort brukes slike ord: Destabilisering, dekonstruksjon, rekonstruksjon/de kommer som redderne, så har de full kontroll – som har samlebegrepet The Great Reset. Covid-19: The Great Reset er også en boktittel, skrevet av Schwab, som også har en bok med tittelen «Den fjerde industrielle revolusjonen». Denne destruksjonen er direkte uttalt fra WEF i Davos i flere tiår – og mange norske, europeiske og amerikanske politikere har vært – og er jevnlig - på opplæring i Davos. Schwab er også en forkjemper for transhumanisme – det levner liten tvil om at mannen er besatt når du hører på hans visjoner. Men skal denne ideologien få ødelegge vårt næringsliv, våre familier og Nasjonen? I Norge jobber Erna Solberg, Jonas Gard Støre, Espen Bart Eide (tidligere WEF ansatt) m.fl. etter Davos doktrinen – derfor finner man ikke raske gode løsninger for Ola og Kari N.