WHO, FHI og mRNA vaksinens far advarer mot unødig vaksinering


Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 17.09.21 (Oppdatert 04.12.21)

«Escape mutants» - merk deg uttrykket – det har noe av samme praktiske farene som vi har med anti-biotika resistens. Antibiotika resistensen bygges opp når vi bruker antibiotika unødig eller ikke utfører medisineringen skikkelig (mere her). Hva kan da skje neste gang det kommer en bakterie infeksjon – jo da virker ikke antibiotikaen på resistente bakterier og man kan dø av tradisjonelt vanlige relativt ufarlige infeksjoner, dette er noe en frykter aller mest innen den globale folkehelsa. I EU dør årlig 25 000 mennesker, av antibiotika resistens, og den medfører rundt 2,5 millioner ekstra liggedøgn på sykehus.

Escape mutants blir nå trukket frem fordi vi vaksinerer store deler av populasjoner, inkl dem som ikke trenger en vaksine, for risikoen for flere aldersgrupper ikke å overleve en C-19 infeksjon er svært lav. For barn og unge som er friske skal den ligge rundt 0,002 %.
Det som skjer når en vaksinerer hele befolkninger er at viruset møter massiv mostand og for å overleve muterer den. Neste gang det blir en infeksjon i den vaksinerte kroppen, er det forhøyet risiko, for at immunsystemet ikke fanger opp at det er en infeksjon og en kan bli alvorlig syk pga at immunsystemet ikke virker slik det skal.

Så tror du sikkert dette er fantasier – men les hva Bukholm i FHI uttaler til Nettavisen 04.09.21:
«Vi kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virusvarianter de vil møte i fremtiden, sier Bukholm. I sin nyeste rapport om vurdering av koronavaksinasjon av barn – skriver FHI at en mulig ulempe kan være at hukommelsescellene i kroppen kan gi en mindre effektiv immunrespons om man skulle bli utsatt for en mutantutgave av viruset. «I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.
Med andre ord kan barns evne til å skape antistoffer mot koronavirusets mutanter bli svakere i fremtiden.»
Da er foreldre ADVART – men så toner Bukholm i intervjuet ned frykten for, størrelsen på scenariet, han nevner over – men med grunnlag i hva?

WHO skal ha sagt det samme nå og dr Robert Malone (mRNA vaksine teknikkens far, intervju her) nevner akkurat det samme. Og vi har i måneder hørt fra solide fagfolk rundt om i verden det samme. Fagfolk verden over peker på at her øker risikoen for et worse case scenario og skal man være ærlige vet man ikke hvor farlig dette er – men det har skjedd lignende slike «escape mutant» historisk før C-19 – så mekanismen er godt kjent. Antibiotika resistens «leker man ikke med lengre», det koster tusenvis av liv verden over årlig.

Hvorfor protesterer ikke nå de vaksinerte som har underliggende sykdommer høylytt mot at barn og ungdommer m.fl. vaksineres mot C-19? En slik vaksinepraksis vet ingen om kan gi en skadeboom av dimensjoner – det benevnes et potensielt «worse case scenario» og det er ikke usannsynlig at det vil skje, men omfanget er selvsagt ukjent.

Overlevelsesraten for infeksjon av C-19 per aldersgrupper – hentet fra «America`s Frontline Doctors», viser følgende:
0-19 år 99,997 %, 20-49 år 99,98 %, 50-69 år 99,5 % og 70+ 94,6 %.


Og en antar at dette er gjennomsnittstall (for USA?) – og følgelig vil faktorer i befolkningen som ernæringssituasjon, fedme m.m. spille inn på hvordan dødstallene vil se ut i ulike nasjoner og nok også innad i ulike populasjoner nasjonalt. Har du populasjoner som er lave i D-vitamin, kan det være en faktor som kan medføre høyere dødsrater en gjennomsnittet.
Så vidt en da forstår ligge døde i Norge svært mye lavere i aldersgruppen 0-19 år enn
tallene presentert over for aldersgruppen 0-19 år – jeg mener det ble sagt 2 personer på nyheten for noen uker siden. Og 0,003 % skulle gitt rundt 33 døde i aldersgruppen 0-19 i Norge.  

Naturlig immunitet viser i studier fra Israel nå at er 20x mer effektiv enn en vaksine
mot C-19 – Israel er nå på sitt 4 vaksine skudd! Det er enda en gruppe som man da ikke vaksinerer.

På samme tid som vaksinering fremheves som eneste vei fremover, underslås det at verden over benyttes det medikamenter, også effektivt i første fase av en infeksjon av C-19 og redder liv – mange liv. India (landet forsvant raskt ut av mediebildet etter oppstart med Ivermectin), Mexico m.fl. har store positive resultater og har nok spart hundretusener av menneskeliv grunnet protokoller der en viktig komponent har vært bl.a. Ivermectin og Hydroxychloroquine – begge brukt på mennesker i mer enn 30-40 år og de har vært relativt harmløse når en følger protokollen for bruk på mennesker. I tillegg brukes ulike andre stoffer som bl.a. zink.
Det den observante følger i mediebildet også vil ha oppdaget er at bl.a. Pfizer i flere uker har sagt de må inn med et medikament for å få effekten de må ha – men den vil de lage selv, for å tjene store penger – selv om man har rimelige medisiner per i dag og folk dør i mellomtiden.

FHI har nå, som vi har vist over, advart foreldre til barn og ungdommer – så de kan si «dere ble advart» og så toe sine hender, for selvsagt kunne de ikke vite hvor alvorlig det kunne bli… Men det de visste var at dette var ikke slik man gjør med barn og ungdommer, visst man fulgte klassisk faktabasert vitenskap.

En siste faktor som gjelder hele befolkning er at eksperter forteller oss at spike proteinene i vaksinene er bio-aktive – og med det mener de at de har et biologisk potensial til å agere med andre molekyler i kroppen. Og C-19 vaksinene benevnes «leaky» dvs den virker ikke slik vanligvis vaksiner gjør på smitten mht å bli smittett og smitte videre. (Spikeprotein og hva er det, jo et glykoprotein.) Det er nok ingen som helt ut vet hva potensialet i kroppen kan være for dette spike proteinet, men vi vet hva klassisk vitenskap forteller oss om hvordan vi skal tenke rundt vaksinering av de som ikke har et behov – der risikoen er lavere en risikoen for alvorlige vaksine bivirkningen i nær tid og i noe inn i fremtiden.