USA og Brexit foran - Danmark og Norge etter?

En skisse ut fra profetiene og tiden om den nære fremtid

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.01.21

Endelig ristet den britiske løve på manken og gjenvinner sin frihet overfor et syknende EU med et byråkrati som mer og mer minnet om Hitlers, ifølge statsminister Johnson. Merkel driver t.o.m. og skriver ut nye lover i lukket rom med noen eksperter rundt seg! Både uhyggelig og uhørt i et folkestyre! At Danmark og Norge følger etter England, uttalte den kunnskapsrike Johan I Holm for mange år siden - og nå er det på gang, om Gro H B, etter min mening med sin forakt for folkeviljen og grensens handledisk - protesterer aldri så mye. Det norske folk stemte nei til EU to ganger - men ble fullstendig overkjørt av "eliten". Oppløsning av nasjonalstaten og flukten til utopien og det internasjonale og videre til det globale diktatur - synes bare å fortsette - om ikke Norge - som før - hjelpes ut av britenes dype forankring i eldgammel frihetsvilje, kristen tanke og lov. Igjen kan den anglo-amerikanske verden - med mange ætlinger fra Norge komme oss til redning. Både på høyre- og venstresida får man visst aldri inn i hodene og hjertene at Norden ikke hører hjemme i det katolsk-fascistiske Europa - men i det protestantiske Vesten. En av våre skarpeste teologer gjennom tidene Olav Valen-Sendstad - advarte: hold din tanke og ditt hjerte langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier. (etter minnet) Nå er utmeldelsen og friheten et faktum.

Mot de flestes mening er nå britene ute av EU og er igjen en fri nasjon. Et EU startet og utviklet av katolikker. Adenauer hadde flere nazister i sin regjering. På den andre siden av Atlanterhavet driver Trump i Churchills fotspor og forsvarer nasjonalstaten, Sion og fedreretten. Da han inntok Det hvite hus, tok han inn Churchill-bysten som Obama hev ut, og Frankfurternes opprørsbevegelse vil rive fra soklene, sir W.C. den "Vestlige sivilisasjons redningsmann."

Derfor er det uhyre spennende å bivåne det voldsomme oppgjøret det stevner mot om "Det hvite hus" i januar mnd. Man skal ikke plage leserne med mange detaljer om valgfusk og voldelige utblåsninger som har foregått i USA - og som nå kan velte hele Biden innsettingen og snart mange politikere, institusjoner og medieverden som heier Biden fram.  Det kan bli litt av en nedtur når fakta og bevis er fremlagt for Høyesterett og Kongressen. Da er tiden inne for en fundamental opprydning i "the deep state" både i USA og den vestlige verden. Noe vi også bør gjøre. Nå bør Frankfurternes ideologi og tid være over og fedrenes lov og fred overta. Den som lever får se!

Det er klart at jødene skal hjem fra USA. Når og hvordan dette skal skje, vet jeg ikke. I mellom-tiden må vi fokusere på det positive ved at USA med Trump i spissen synes å makte å rydde opp i "the deep state" som Frankfurternes kulturrevolusjon driver på med for å smadre sivilisasjonen. Med arven fra Den franske rev., Marx, Freud og Darwins "avsettelse" av Gud og "den politisk korrekte" kulturterror - synes å feile om Trump lykkes. Det gjøres med tilbakevending til Grunnloven og fedrene, som en del av oss har ivret for i Norge etter Hebreerbrevet 13. Samtidig lysner det også i den andre viktige del av den protestantiske verden med brexit - med den britiske løves tilbakevending til sin gamle frihetsarv basert på den judeo-kristne arven og en sionist ved roret på den britiske skute. 

Samtidig øker Tyskland samarbeidet med det totalitære Kina, og Frankrike vakler mot avgrunnen med sin eurabisme som startet i ca. 1971 med oljeboikotten og deres avtale og åpning for muslimenes kultur. Mot advarsler - fortsetter Tyskland å bygge en viktig gassledning fra Russland og inngår en stor investeringsavtale med Kina, men så heter tyskerne også Gomer og skal være med i Goghæren. Tyskland er på sig østover. Hvor langt N-vestover mot Norden og Kola Gog vil komme før "jernkrokene" vender han om til sin undergang - avgjøres av Nordens åndelige status og forbedere. Nordkalotten er spent, og Kina vil inn på Svalbard. Hvordan dette vil utvikle seg, er ikke godt å si, det tilsier at en bør lese profetiene grundig og holde nøye øye med utviklingen. Vi må være som folkene i Isakars stamme som "skjønte seg på tiden" og visste hva Israel hadde å gjøre. Husk og Amos 3,7. Be, forkynn og arbeid!!

I tillegg til Kina (kongene fra Østen) og deres økende innflytelse i Vesten - også Norge - finnes det også andre farlige urostiftere mot Gud og Israel som den muslimske verden med Egypt i front (Sydens konge) og Russland med sine allierte. De vil en vurdere til å være de første som konfronterer Israel og Guds folk - og møter det profetiske Ords allmakt og knusende kraft. Russland som leder i Gogkrigen  (Esek 37-39) - Etiopia og Egypt får oppleve Esaias 43, Esaias 19 og Esek. 29.                               

Es. 43 taler om innsamling av jødene fra alle verdens hjørner - også falashaene /Dans stamme og har mektige Ord mot både Etiopia og Egypt som ifølge Es. 19 og Esek. 29 går voldsomme prøvelser i møte, og muslimene mister sitt mektige lederskap. Esek. 30,4 taler om at Etiopia skal vri seg i angst. Ille var revolusjonen under Mengistu i Etiopia, og man undres om det som ligger foran har noe med Renessanse dammen over Blå Nilen etc. å gjøre. Uro er det allerede i Tigre. Prof. Terje Tvedt har denne profetien i kikkerten på s.37 og med et langt Bibelsitat i sin mektige bok om Nilen. Uansett blir Egypt avsatt som stormakt, og Goghæren finner sin grav i de Veifarendes dal, og jødene skal drive opprydning i 7 mnd. Esek. 39,11-12.

Men med disse Guds mektige inngripen for å berge Sitt folk - er vi ikke ferdig med fiendskapet mot Gud og Hans folk Israel og sluttoppgjørene frem mot Fredsriket.

Antikrist jobber på spreng mot det globale hedenske og ugudelige riket - mens Jakobs og Israels Gud arbeider for fullt for å "gjenreise Davids falne hytte", samle Sitt folk fra alle verdens hjørner (Es. 43, Jer. 31 m.fl.) og ikke én skal mangle, Israels natur m.m. gjenreises i samsvar med en rekke profetier, så jødene skal finne bosteder, mat, råstoffer og miljø. Dette er viktige "lys på mørke steder". (2. Pet. 1,19) Etter hvert - når de er omvendt - skal de bli et mektig lys for verden. Det står et underlig FOR AT - i Jakobs tale til menigheten om gjenreisningen av Davids falne hytte og hva som skal skje ved det. En stor misjonstid? Se Ap.gj. 15, 13-18 som du kan tygge på i det nye året og sammen med Es. 65 om Fredsriket og Paradis noe vevd sammen.

 

Kongene fra Østen.

Men når Russland og dets allierte samt det svikefulle Egypt - hovedmakten for den muslimske verden er knust - gjenstår ennå to farlige motstandere: Kina og Pavemakten.

Kina representer nok "kongene fra Østen" (Joh.Åp. 16,12) som Japan prøvde seg på sammen med tyskerne i 1941 og tapte. Våre gamle fedre snakket mye mer om denne forferdelige totalitære makten Kina, enn forkynnerne gjør i dag - makten som tydelig nå er på gang. Samtidig skal en vite at det er ca. 100 millioner kristne der som vil tilbake til Jerusalem.

Pavemakten har både av Luther og andre blitt regnet for Antikrist som vil prøve å etablere seg i et gjenreist Tempel på Moria berg i Jerusalem. Vi har allerede en pave - jesuitt - som via Cuba, i samarbeid med Obama, prøvde å få til én regjering for én verden p.g.a. det store klimaspørsmål som han hadde utarbeidet en stor ensyklika om. Han fikk tale både i Kongressen og FN om den store saken det var å danne en regjering for en verden i klima nød. Slå den! I tillegg driver han en utstrakt synkretisme med de fleste store religioner.

"Time Magazine" ga paven en forside om det, hvor de skrev: "The new roman empire"? Paven mislyktes da Trump fikk makten, og den mektige og farlige Soros ble også rystet av Trump: Han river ned alt jeg har bygget opp - ytret han - i hans uhyggelige forsøk på å ødelegge Vesten i sitt 87-ende år med sin enorme pengemakt. Men det er ikke stopp her - det skal vi alle vite etter som Herren rydder opp og med «forferdelige gjerninger bønnhører Du oss» Salme 56,6.

Jesu gjenkomst er sentral i endetiden og det er sagt oss at vi skal trøste hverandre med disse Ord, men vi skal bruke det til det og ikke flukt fra en brutal virkelighet. Etter hvert som det profetiske Ord oppfylles, skal vi "skjønne det når det skjer" og løfte hodene mot himmelen og vite at forløsningen stunder til - for virkeligheten for oss skal forandres enten ved bortrykkelse eller bevarelse. Men ikke glem at millioner av medkristne i N-Korea, Kina og en rekke andre land - er inne i de tyngste trengsler - så vi kan også måtte gjennom tunge prøvelser, men være bremseklosser om vi ved Guds nåde kan bevare noen land i stand til å utbre evangeliet og hjelpe i den verste nøden, før mørket senker seg og ingen kan arbeide, eller en ny stormisjonstid som "for at" tyder på. Det er en stor bønne- og forkynneroppgave. Vi skal være våkne og rede og i fullt arbeid. Se Han kommer snart - Han som kom i Jula etter utallige løfter og Har lovet å komme igjen også etter mange og sterke løfter.